Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ze spisové agendy Nejvyššího soudu, vedenou pod Zin 62/2015

V odpovědi na žádost Zin 62/2015, ve které se pisatelka s odvoláním na zákon o poskytování informací 106/1999 sb. dotazovala na skutečnost, zda Nejvyšší soud eviduje nebo v minulosti evidoval její osobu jako účastnici některého ze svých řízení, odpověděl Nejv 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace o úředním vysvědčení, vedenou pod Zin 51/2015

Nejvyšší soud nejprve odmítl žádost o poskytnutí informace podle ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. týkající se úředního vysvědčení. Po odvolání tazatele v zákonné lhůtě však své původní rozhodnutí zrušil a informaci poskytl: Pokud platí, že pojem „ú 

Odpověď na žádost fyzické osoby k opakovanému poskytnutí informací o systému přidělování spisů vedenou pod Zin 35/2015

Nejvyšší soud uvedl, že k přidělování spisů u Nejvyššího soudu nedochází s použitím žádné počítačové aplikace. Jednotlivé spisy jsou přidělovány přesně podle předem daného klíče na základě platného rozvrhu práce, který Nejvyšší soud uveřejňuje na 

Odpověď na žádost fyzické osoby k poskytnutí informace o rozhodnutí Nejvyššího soudu vedenou pod Zin 61/2015

Na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., doručené Nejvyššímu soudu dne 31. července 2015 a vedené pod sp. zn. Zin 61/2015, Nejvyšší soud žadateli sdělil, že požadované rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. října 2014, ved 

Odpověď na žádost fyzické osoby k zaslání rozhodnutí Nejvyššího soudu vedenou pod Zin 60/2015

Žadateli bylo zasláno anonymizované rozhodnutí Nejvyššího soudu vedené pod sp. zn. 7 Tdo 292/2015, které požadoval ve své žádosti o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., doručené Nejvyššímu soudu dne 29. července 2015 a vedené pod sp. zn. Z 

Odpověď na žádost fyzické osoby k zaslání rozhodnutí Nejvyššího soudu vedenou pod Zin 59/2015

Žadatel ve své žádosti o poskytnutí informace z 28. července 2015, která byla ve stejný den doručena Nejvyššímu soudu, žádal zaslání rozhodnutí zdejšího soudu ze dne 27. května 2015, sp. zn. 23 Cdo 2555/2015. Věc vedená u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 23 Cdo 

Odpověď na žádost fyzické osoby k zaslání rozsudku Nejvyššího soudu vedenou pod Zin 58/2015

Z informačního systému Nejvyššího soudu vyplývá, že dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. května 2015, který rozhodl o odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 10. června 2014, sp. zn. 36 ICM 3259/2013, zatím na Nejvyšší soud n 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ke stavu řízení vedenou pod Zin 57/2015

Požadované rozhodnutí je vedené Nejvyšším soudem pod sp. zn. 23 Cdo 2363/2014 a žadateli bylo odesláno. Dovolání napadlo na Nejvyšší soud dne 9. června 2014. Rozhodnutí bylo vydáno dne 27. srpna 2014, tedy asi za 2,5 měsíce poté, co byl spis Nejvyššímu soudu  

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí seznamu rozsudků Nejvyššího soudu vedenou pod Zin 56/2015

Žádosti o zaslání seznamu rozsudků ve věcech, kde byla fyzická nebo právnická osoba v postavení daňového poradce (viz ust. § 3 odst. 1 a 6 zákona č. 523/1993 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky) obžalována v souvislosti s tre 

Odpověď na žádost fyzické osoby o sdělení informace týkající se dovolání k Nejvyššímu soudu vedenou pod Zin 55/2015

Nejvyšší soud k žádosti o poskytnutí informace podle z. č. 106/99 Sb. sdělil, že z informačního systému Nejvyššího soudu není patrné, že by dovolání ve věci nároku na zaplacení odměny za služební pohotovost soudců na Nejvyšší soud napadlo. Protože Nejv