Odpověď na žádost fyzické osoby o zaslání informace o výši platu vedenou pod Zin 54/2015

Nejvyšší soud na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. žadateli sdělil, že měsíční plat předsedy Nejvyššího soudu je 189 400 Kč a měsíční paušální náhrada předsedy Nejvyššího soudu činí 38 700 Kč. Měsíční plat místo 

Odpověď na žádost fyzické osoby o zaslání rozhodnutí Nejvyššího soudu vedenou pod Zin 53/2015

Nejvyšší soud odmítl žádost o poskytnutí informace podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Rozhodnutí Nejvyššího soudu vedené pod sp. zn. 7 Tdo 292/2015 není v současné době možné zaslat, neboť Nejvyšší soud respektuje svoji praxi ve vztahu k informo 

Odpověď na žádost fyzické osoby o zaslání kopie rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tz 15/2015 vedenou pod Zin 52/2015

Nejvyšší soud odmítl žádost o poskytnutí informace podle ust. § 2 odst. 4 a § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. Kopii rozhodnutí není možné zaslat, neboť Nejvyšší soud respektuje svoji praxi ve vztahu k informování veřejnosti o své rozhodovací činnos 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace o úředním vysvědčení vedenou pod Zin 51/2015

Nejvyšší soud odmítl žádost o poskytnutí informace podle ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. týkající se úředního vysvědčení. Konkrétně jeho obsahu, lhůty pro vydání, poplatku za vystavení a dotazu, kdo je oprávněn o jeho vystavení zažádat. Podle ustanov 

Odpověď na žádost fyzické osoby k zaslání seznamu probíhajících řízení, kde je účastníkem řízení konkrétní právnická osoba, vedenou pod Zin 50/2015

Z informačního systému Nejvyššího soudu vyplývá, že společnost V. K. V., s. r. o., se sídlem v Praze, nikdy neměla a doposud nemá u Nejvyššího soudu vedené žádné dovolací řízení. Mgr. Aleš Pavel ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu pověřený vyŨnbsp;

Odpověď na žádost fyzické osoby k zaslání stanoviska Nejvyššího soudu vedenou pod Zin 49/2015

Nejvyšší soud částečně odmítl žádost o poskytnutí informace podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. V květnu 2014 se v Kroměříži konal seminář pro insolvenční soudce, kde se mimo jiné diskutovalo i o ustanovení § 389 insolvenčního zákona. Šlo vša 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informací vedenou pod Zin 48/2015

Nejvyšší soud částečně odmítl žádost o poskytnutí informace podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Odkázal na své usnesení ze dne 27. října 2011, sp. zn. 8 Tdo 1231/2011, kde Nejvyšší soud identifikuje právní předpisy Evropské unie týkající se naříz 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace o stavu řízení vedenou pod Zin 47/2015

Nejvyšší soud sdělil, že předmětné dovolání je vedeno pod sp. zn. 30 Cdo 907/2015 s tím, že Nejvyššímu soudu napadlo dne 2. března 2015 a doposud nebylo vyřízeno. V roce 2014 byla průměrná délka řízení o dovoláních pojednávaných občanskoprávním a obchodn 

Odpověď na žádost fyzické osoby o sdělení počtu odmítnutých dovolání za rok 2014 vedenou pod Zin 46/2015

Na základě žádosti o poskytnutí informace byl žadatelce sdělen počet dovolání podaných k Nejvyššímu soudu v roce 2014 zapsaných do rejstříku Cdo a skončených ke dni 9. července 2015 výsledkem „odmítnuto“. Těchto dovolání bylo celkem 2716. Přesný důvod o 

Odpověď na žádost fyzické osoby o zaslání rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. května 2015, sp. zn. 28 Ncu 251/2014

Žadateli byl zaslán výše uvedený rozsudek na jím požadovanou emailovou adresu. Mgr. Aleš Pavel ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona 106/1999 Sb.