Dotaz FO Zin 4/2015

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace ze dne 28. 1. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 4/2015, sděluji: Nejvyšší soud nemá v databázi žádné rozhodnutí, které by obsahovalo Vámi uvedený citát (přeloženo do češtiny): „právní z 

Dotaz FO na zveřejnění rozhodnutí 25 Cdo 2739/2011

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 20. 1. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 9/2015, sděluji: rozhodnutí Nejvyššího soudu je veřejně přístupné na webových stránkách www.nsoud.cz pod sp. značkou 25 Cdo 2739/2011. 

Dotaz FO na stav řízení - Zin 7

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 19. 1. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 7/2015, sděluji: v současné době je věc sp. zn. 32 Cdo 403/2013 u předsedy senátu k vyřízení. Termín, kdy bude rozhodnuto, nelze sdělit, protože je p 

Dotaz FO na zařazení rozhodnutí do Sbírky soudních rozhodnutí

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 19. 1. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 6/2015, sděluji: rozhodnutí ve věci 11 Tdo 161/2014 nebylo vybráno ke zveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. 

Dotaz FO za přístup k tzv. Zelené sbírce

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 9. 1. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 4/2015, sděluji: 1) Nejvyšší soud disponuje pouze Sbírkami soudních rozhodnutí a stanovisek, které vydal Nejvyšší soud v Brně od roku 1993. Ostatní star 

Dotaz advokáta - Zin 5/2015

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 13. 1. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 5/2015, sděluji: k dnešnímu dni je u Nejvyššího soudu vedeno řízení „O návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku“ pod sp. zn. 29 Cdo 3808/2014, k 

Dotaz FO na stanovisko NS týkající se prohlídek u advokátů

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 5. 1. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 2/2015, sděluji: stanovisko ve věci prohlídek u advokátů dosud není zpracováno. Podklady byly zadány předsedou trestního kolegia k přípravě příslušném 

Dotaz advokáta na analýzu zpracovanou odd. judikatury

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 5. 1. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 1/2015, sděluji: v příloze Vám zasílám požadovanou analýzu. Nad rámec informace je však nutné dodat, že nejde o analýzu zpracovávanou Nejvyšším soudem,