Nejvyšší soud odmítl dovolání nejvyššího státního zástupce, které mířilo proti zproštění obžaloby všech obviněných vydavatelů knihy „Adolf Hitler Projevy“

Nejvyšší soud odmítl dne 12. 6. 2019 v neveřejném zasedání dovolání nejvyššího státního zástupce podané v neprospěch obviněných P. K., L. N., S. B., a společnosti guidemedia etc, s. r. o. V dané věci rozhodoval už podruhé poté, co jeho původní rozhodnutí ze dne 25. 4. 2018 zrušil Ústavní soud nálezem, v němž vyslovil poprvé názor, že státní zástupce v dovolání podaném v neprospěch obviněného nemůže namítat tzv. extrémní rozpor mezi obsahem provedených důkazů a učiněnými skutkovými zjištěními, neboť právo namítat nedostatky spravedlivého procesu přísluší zásadně obviněnému. 

Pět soudců Nejvyššího soudu vystoupilo s příspěvky na letošních Karlovarských právnických dnech

Tradiční akce, která již dlouhá léta patří mezi prestižní odborné konference v justici, se tentokrát uskutečnila v Karlových Varech ve dnech 13. až 15. června. Mezi řečníky vystoupilo pět soudců Nejvyššího soudu, prezentovalo se zde takřka celé vedení soudu, zástoupena byla obě kolegia. 

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 12. června 2019

Nejvyšší soud již více než dva roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. června 2019 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 29. května 2019 poprvé vyložil ustanovení § 190 odst. 2 písm. i) zákona o obchodních korporacích

Nejvyšší soud vyložil ustanovení § 190 odst. 2 písm. i) zákona o obchodních korporacích, upravující působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným schvalovat převod části závodu, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. 

Předseda senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Petr Šabata se důrazně ohrazuje proti tvrzením, která publikoval ve středu 12. června 2019 server Česká-justice

V článku publikovaném pod titulkem „Kabinetní ovlivňování sestavení senátu pro řešení dovolání? Alexander Zemek v ústavní stížnosti napadá vyloučení soudce,“ je uvedena citace advokáta Zdeňka Koudelky, který mj. tvrdí, že na předsedu senátu trestního kolegia JUDr. Petra Šabatu „… byl vyvinut neobvyklý (nátlakový) postup vůči soudci Petru Šabatovi, včetně jednání s ním, aby se z případu vyloučil“. JUDr. Petr Šabata považuje za nutné se proti tomuto tvrzení důrazně ohradit. 

Předseda senátu civilního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., byl o víkendu zvolen prezidentem Evropské asociace soudců pracovních soudů (EALCJ)

Volba nového prezidenta byla součástí dalšího z pravidelných setkání členů EALCJ ve dnech 6. až 8. 6. 2019 v Dublinu. Ústředním tématem jednání přitom byla aplikace pracovního práva v přeshraničních sporech. Evropská asociace soudců pracovně právních soudů je nezávislá asociace sdružující soudce rozhodující pracovně právní spory. Vznikla už v roce 1995, Nejvyšší soud je členem od 1. 1. 2009. 

Nejvyšší soud vrací spor mezi potomky advokáta Z. A. a ČSSD soudu prvního stupně k dalšímu řízení

Nejvyšší soud rozhodl dne 30. 5. 2019 v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové v právní věci žalobce Z. A. proti žalované České straně sociálně demokratické tak, že zrušil část rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2016 a část rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 24. 11. 2004 a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. 

Nejvyšší soud odmítl dovolání České provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, prostřednictvím kterého se na Národním památkovém ústavu mj. domáhala dohody o vydání hradu Bouzov

Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 6. 5. 2019 odmítl jako nepřípustné dovolání České provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, která usilovala o zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci, jímž byl 30. 5. 2017 potvrzen předchozí výrok ve věci samé Okresního soudu v Olomouci. Jak soud prvního stupně, tak soud odvolací, postupně zamítly žalobu, podle níž měl mít žalovaný Národní památkový ústav povinnost uzavřít s žalobkyní Českou provincií Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě dohodu o vydání blíže určených nemovitostí v k.ú. Bouzov, mezi nimi i hradu Bouzova, a také konkrétních movitých věcí, spjatých s těmito nemovitostmi. 

Nejvyšší soud navštívili senátoři z Ústavně právního výboru Senátu Parlamentu ČR, společně se soudci ještě letos uspořádají konferenci ke stavu českého soudnictví

Vedení Nejvyššího soudu se v úterý 28. května sešlo k jednání se senátory z Ústavně právního výboru Senátu Parlamentu ČR. Obě strany, jak soudci, tak senátoři, se shodly na tom, že ačkoli má česká justice své problémy, veřejnosti jsou často prezentována jen negativa, přičemž dochází ke zkreslování skutečnosti. Z nedávné zprávy Evropské komise Scoreboard přitom naopak vyplývá, že naše justice patří k těm nejvýkonnějším v Evropské unii. Obdobně pozitivně hovoří o stavu lidských práv v České republice také zástupci Evropského soudu pro lidská práva. 

Ročenka Nejvyššího soudu 2018

Představujeme Vám Ročenku Nejvyššího soudu 2018, která obsahuje informace o rozhodovací a judikaturní činnosti trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu za loňský rok. Přestože se počet podaných dovolání v roce 2018 oproti předchozím rokům mírně snížil, soudci Nejvyššího soudu vydali opět téměř 9 tisíc rozhodnutí, v předkládané Ročence přitom naleznete odkaz na ta, která považují za nejdůležitější. Ročenka také mapuje činnost jednotlivých úseků a oddělení Nejvyššího soudu. Podrobnosti se dozvíte v níže přiložené elektronické verzi. Přejeme Vám příjemné čtení.