Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 15. května 2019

Nejvyšší soud již více než dva roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. května 2019 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Návštěva předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala u Nejvyššího soudního dvora Rakouska

Na pozvání předsedkyně Nejvyššího soudu Rakouska Elizabeth Lovrek navštívil předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal v doprovodu předsedkyně senátu trestního kolegia JUDr. Milady Šámalové a ředitele své kanceláře Mgr. Aleše Pavla v úterý 14. května Nejvyšší soud Rakouska. Tématem společného jednání, které navázalo na setkání z listopadu loňského roku v Brně a Bratislavě, byly otázky správy soudnictví, jmenování soudců a funkcionářů soudů v České republice, soudnictví ve věcech mládeže, zveřejňování rozhodnutí nejvyšších soudů, práce evidenčních senátů obou kolegií a mediální politiky obou soudů. 

Nejvyšší soud upozorňuje na zavádějící prezentaci výsledku dovolacího řízení ve věci nehody na sjezdovce ve Špindlerově Mlýně

Nejvyšší soud považuje za nutné uvést na pravou míru mediální prezentaci případu srážky snowboardisty a lyžařky v březnu roku 2016 na sjezdovce Medvědín ve Špindlerově Mlýně, při které byla žena zraněna. Média se totiž dopustila zkreslení, která podle ohlasů v diskuzích na sociálních sítích matou veřejnost a mohou vyvolat dojem, že Nejvyšší soud se snad zastává nezodpovědných lyžařů a snowboardistů, kteří se chovají na sjezdovkách nebezpečně, až agresivně. Opak je pravdou. 

EU: České soudy patří dlouhodobě k nejrychlejším ve střední a východní Evropě

Evropská Komise zveřejnila 26. dubna pravidelný srovnávací přehled o soudnictví porovnávající nezávislost, efektivnost a kvalitu soudních systémů v členských státech Evropské unie. Zpráva „EU Justice Scoreboard 2019“ je součástí tzv. evropského semestru, v jehož rámci se provádí hodnocení jednotlivých členských států prostřednictvím dvoustranného dialogu s příslušnými vnitrostátními orgány a zúčastněnými stranami. 

Nejvyšší soud rozhodl v případu sporu dědiců zesnulého JUDr. Zdeňka Altnera, ČSSD a akciové společnosti Cíl o námitce podjatosti jednoho ze soudců

Žalobci, potomci JUDr. Zdeňka Altnera, ve svém podání ze dne 4. dubna 2019 vznesli námitku podjatosti vůči soudci senátu č. 33 Nejvyššího soudu JUDr. Pavlu Horňákovi, který je v uvedené věci soudcem zpravodajem. Jako důvod, který dále podrobněji odargumetovali, uvedli, že JUDr. Pavel Horňák pracoval od roku 1997 do roku 2003 jako odborný konzultant v Kanceláři Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na základě rozvrhu práce rozhodoval o této námitce jiný senát Nejvyššího soudu, a to senát číslo 20. 

Vyjádření Nejvyššího soudu k návrhu zákona o hromadných žalobách

Vzhledem k neobyčejnému zájmu odborné i laické veřejnosti o vyjádření Nejvyššího soudu k návrhu zákona o hromadných žalobách, rozhodli jsme se publikovat tento aktuální materiál ze zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 10. dubna 2019 v celé, nezkrácené, podobě. 

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání trestního kolegia Nejvyššího soudu 17. dubna 2019

Nejvyšší soud již více než dva roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na jednání trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 17. dubna 2019 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Nejvyšší soud odmítl dovolání chorvatského občana, který stál v roce 2015 za výbuchem domu v Šenově u Nového Jičína, kde zahynuli dva lidé

Za výbuchem domu v Šenově v roce 2015 byl pojistný podvod. V souvislosti se statickým zajištěním poničené budovy již pojišťovna stihla vyplatit obviněnému G. B., jako jedinému jednateli společnosti vlastnící nemovitost, 650.000,- Kč. Později se však prokázalo, že právě G. B. v součinnosti s B. K. a B. M., kteří při této tragické události zahynuli, výbuch připravovali. Nejvyšší soud nyní odmítl dovolání obviněného G. B. 

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 10. dubna 2019

Nejvyšší soud již více než dva roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 10. dubna 2019 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Tradiční Velikonoční jarmark Chráněných dílen Znojmo pro soudce a zaměstnance Nejvyššího soudu

Hned dvakrát ročně, v období, kdy se připravujeme na Velikonoce, a přirozeně také před vánočními svátky, mají soudci a zaměstnanci Nejvyššího soudu možnost nakoupit si přímo v budově soudu tradiční řemeslné výrobky z Chráněných dílen Znojmo. Využívají této příležitosti i dnes, ve čtvrtek 11. dubna.