Nejvyšší soud a Nejvyšší státní zastupitelství pokračují ve snaze zvýšit podíl ukládaných peněžitých trestů, usilují taktéž o častější využívání tzv. odklonů v trestním řízení

Více než zdvojnásobení počtu ukládaných peněžitých trestů v České republice za poslední dva roky, takový je konkrétní výsledek společné snahy Nejvyššího státního zastupitelství a Nejvyššího soudu. Už v roce 2016 obě instituce veřejně deklarovaly svůj úmysl přesvědčit soudy, aby peněžité tresty ukládaly častěji. Rok 2017 byl pak ve znamení společně pořádaných seminářů, které soudcům, státním zástupcům a policistům vysvětlovaly jednotlivé aspekty ukládání peněžitých trestů. Uložení peněžitého trestu musí totiž nepochybně předcházet kvalitní přípravné řízení, ve kterém je třeba zkoumat osobní, majetkové, rodinné a jiné poměry obviněného. 

Bývalý soudce Nejvyššího soudu JUDr. Zdeněk Novotný získal ocenění Právník roku 2017 v kategorii Občanské právo

V pátek 26. ledna 2018 převzal na slavnostním galavečeru v brněnském Bobycentru ocenění Právník roku 2017 v kategorii Občanské právo JUDr. Zdeněk Novotný, bývalý předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, uznávaný odborník na pracovní právo. Právník roku je celorepublikovou soutěží právníků, kterou organizuje Česká advokátní komora společně s pražskou akciovou společností EPRAVO.cz. V letošním roce se pod záštitou ministra spravedlnosti Roberta Pelikána uskutečnil již 13. ročník této prestižní soutěže. 

Vyjádření předsedy Nejvyššího soudu prof. Pavla Šámala k výrokům premiéra Andreje Babiše:

Nejvyšší soud se musí jako nejvyšší orgán obecné justice důrazně ohradit proti výrokům premiéra Andreje Babiše, který na půdě Poslanecké sněmovny prohlásil, že v České republice je možné si objednat trestní stíhání. Ať byly okolnosti, za kterých uvedené věty zazněly, jakkoli vypjaté a nanejvýš osobní, premiér by neměl taková slova pronášet bez důkazů, respektive bez toho, aniž by je prakticky okamžitě doplnil konkrétními podklady či příklady, jež by bylo možné – tak jak je tomu v každém právním státě běžné – prošetřit. 

Nová webová aplikace na adrese www.datanu.cz obsahuje přehlednou databázi judikatury k nemajetkové újmě i orientační kalkulátor pro výpočet výše náhrady za ztížení společenského uplatnění

Nejvyšší soud ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., představují novou webovou aplikaci obsahující podrobné informace ze soudních rozhodnutí, ve kterých se řešily nároky na náhradu za bolest, za ztížení společenského uplatnění (§ 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké (§ 2959 zákona č. 89/2012 Sb.). Veřejně přístupná aplikace, kterou pro účely Nejvyššího soudu i pro vlastní výzkum důsledků dopravních nehod vytvořilo Centrum dopravního výzkumu, obsahuje rovněž kalkulátor k výpočtu procentuálního omezení funkčních schopností poškozeného (hodnocení ztížení společenského uplatnění podle doporučující Metodiky Nejvyššího soudu). 

Slavnostní zahájení soudního roku Mezinárodního trestního soudu v Haagu

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. se zúčastnil slavnostního zahájení soudního roku Mezinárodního trestního soudu v Haagu a v té souvislosti konaného semináře „Komplementarita a spolupráce soudů v rámci globálního soudního systému“, který se při této příležitosti konal v nové budově tohoto soudu. Předseda Nejvyššího soudu prof. Pavel Šámal se setkal s předsedkyní Soudu Silvií Fernandéz de Gurmendi, která otevřela jednání za účasti dvaceti delegací předsedů vysokých soudů světa a předsedů mezinárodních soudů a s předsedkyní Zvláštního tribunálu pro Libanon Ivanou Hrdličkovou. 

Nejvyšší soud navštívila JUDr. Daniela Švecová, předsedkyně Nejvyššího soudu Slovenské republiky

Především příprava společné mezinárodní konference „Úloha Nejvyšších soudů v měnící se době“, která bude připomínat roli nejvyšších soudů ve stoleté historii po vzniku samostatné československé republiky v roce 1918, byla hlavním tématem pracovní návštěvy předsedkyně Nejvyššího soudu Slovenské republiky JUDr. Daniely Švecové u Nejvyššího soudu v Brně. Plánovaná mezinárodní konference se uskuteční ve dnech 5. až 7. listopadu 2018 v Brně i Bratislavě. 

Nejvyšší soud vydává čtvrté číslo internetového čtvrtletníku AEQUITAS

Nejvyšší soud vydává čtvrté číslo internetového čtvrtletníku AEQUITAS. Titulní strana i úvodní článek jsou věnovány soudcům, manželům Danuši a Zdeňkovi Novotným, kteří společně k 31. prosinci od soudu odcházejí. Uvnitř posledního letošního čísla čtenář nalezne také rozhovor s odcházejícím soudcem civilního kolegia Milošem Pólem. Protože AEQUITAS opakovaně slibuje atraktivní fotografie, přináší tentokrát časoměr z pokračujících stavebních prací přístavby Nejvyššího soudu, která vzniká v Bayerově ulici. Soudce Lubomír Ptáček přibližuje v aktuálním vydání AEQUITAS svoji práci styčného soudce Haagské sítě soudců a rozhovorem s Jörgem Polakiewiczem, ředitelem odboru Právního poradenství a mezinárodního práva veřejného Rady Evropy, se čtvrtletník naposled vrací k úspěšné mezinárodní konferenci na téma Závaznost soudních rozhodnutí. 

Úvodní stručné vyjádření Nejvyššího soudu ke zveřejněnému věcnému záměru nového civilního řádu soudního

Nejvyšší soud považuje za nezbytné, co nejdříve oponovat podobě dovolacího řízení, kterou představilo Ministerstvo spravedlnosti formou zveřejněného věcného záměru nového civilního řádu soudního. Nejvyšší soud konstatuje, že představený věcný záměr v částech týkajících se dovolacího řízení zjevně spoléhá na funkčnost takto pojatého institutu v zahraničních právních řádech, bez jakéhokoli zohlednění letitých zkušeností Nejvyššího soudu s nefunkční úpravou dovolacího řízení podle občanského soudního řádu, jenž prvky „oprášené“ věcným záměrem obsahoval v letech 1993 až 2000. 

JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. byl jmenován soudcem ad hoc společného kontrolního orgánu Eurojustu

JUDr. Petr Angyallossy, Ph.D., soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu, byl jmenován soudcem ad hoc za Českou republiku do společného kontrolního orgánu Eurojustu. Naváže tak v této mezinárodní instituci na činnost loni zesnulého dlouholetého předsedy senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Jindřicha Urbánka. 

Tradiční charitativní jarmark Chráněných dílen Znojmo zpříjemnil předvánoční čas soudcům a zaměstnancům Nejvyššího soudu

V úterý 21. listopadu 2017 se v prostorách Nejvyššího soudu konal vánoční prodej výrobků Chráněných dílen Znojmo. Soudci a zaměstnanci Nejvyššího soudu již třináctým rokem podpořili nákupem výrobků charitativní projekt, který poskytuje sociální služby lidem se zdravotním postižením. V široké nabídce řemeslných výrobků mohli soudci a zaměstnanci Nejvyššího soudu vybírat z ručně šitých tašek, polštářků, hraček, proutěných pletených košíků nebo různobarevných svíček.