Tisková konference Nejvyššího soudu 22. července 2015

Nejvyšší soud pořádá ve středu 22. července 2015 ve 14.00 hodin v místnosti č. 228 tiskovou konferenci, kde blíže objasní své závěry přijaté v usnesení ze dne 25. března 2015, sp. zn. 8 Tdo 125/2015, které se týkalo odpovědnosti řidiče za smrt dítěte způ 

Reakce Nejvyššího soudu na článek „Obytné zóny? Past na řidiče!“, vydaný v deníku Blesk dne 15. července 2015

Nejvyšší soud reaguje na nepravdivé tvrzení uveřejněné v článku "Obytné zóny? Past na řidiče!", vydaném v deníku Blesk dne 15. července 2015, kde bylo uvedeno, že Nejvyšší soud předmětné rozhodnutí, tedy usnesení ze dne 25. března 2015, sp. zn. 8 Tdo 125/ 

Reakce Nejvyššího soudu na článek uveřejněný v deníku Blesk dne 14. července 2015

Nejvyšší soud tímto reaguje na článek, který byl uveřejněn na straně 5 vydání deníku Blesk z úterý 14. července 2015. Článek komentuje usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. března 2015, kterým bylo odmítnuto dovolání obviněného, který při couvání v prostoru 

Rozhodnutí OOK k výkladu pojmu "provoz vozidla"

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu schválilo na svém zasedání dne 10. 6. 2015 k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek jako relevantního zdroje sjednocující judikatury rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2015, sp. zn. 25 Cdo 3 

Generální prokurátor Albánie navštívil Nejvyšší soud

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D přijal v úterý 9. 6. 2015 delegaci Generální prokuratury Albánie, v jejímž čele byl generální prokurátor Adriatik Llalla. Delegace Generální prokuratury Albánie navštívila ČR na pozvání nejvyššího státn 

Soudci Nejvyššího soudu přednášeli na Karlovarských právnických dnech

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala a další soudci Nejvyššího soudu JUDr. František Púry, JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D., JUDr. Zdeněk Krčmář a JUDr. Petr Šuk se ve dnech 3. – 4. 6. 2 

Reakce Nejvyššího soudu na článek v MF Dnes

Nejvyšší soud cítí za potřebné se ohradit proti článku redaktora Martina Bibena v Mladé Frontě Dnes ze dne 2. 6. 2015 s titulkem „Nečesanému na svobodu pomohly politické konexe“. Už sám titulek článku působí zavádějícím dojmem a evokuje myšlenku, že rozho 

Konference o Nejvyšší radě soudnictví se stala otevřeným fórem odborné právnické veřejnosti

Nejvyšší soud ve dnech 13. – 14. 5. 2015 uspořádal společně s Justiční akademií a Českou společností pro evropské a srovnávací právo v brněnském hotelu International mezinárodní konferenci, která se stala otevřeným fórem pro diskusi nejširší odborné právni 

JUDr. Jindřich Urbánek soudcem ad hoc společného kontrolního orgánu Eurojustu

JUDr. Jindřich Urbánek, dlouholetý předseda senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu, byl jmenován soudcem ad hoc za Českou republiku do společného kontrolního orgánu Eurojustu. Eurojust byl zřízen Evropskou unií v roce 2002 s cílem zlepšit účinnost jednotliv 

Soudci Nejvyššího soudu podepsali dohody o narovnání platů

Všichni soudci Nejvyššího soudu podepsali k 23. 4. 2015 dohodu o narovnání platů soudců za roky 2012 až 2014. Soudci Nejvyššího soudu tím přijali dohodu, kterou soudcům navrhlo shromáždění předsedů všech soudů České republiky, představitelů Nejvyšš