Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 10. června 2020

Nejvyšší soud již více než tři roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 10. června 2020 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Krajský soud v Praze musí znovu rozhodnout o žalobě PR agentury Bison & Rose na Ing. Andreje Babiše

Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 22. 5. 2020 zrušil rozsudky odvolacího soudu (Vrchní soud v Praze) i soudu prvního stupně (Krajský soud v Praze) s tím, že na Krajském soudu v Praze bude, aby znovu projednal žalobu PR agentury Bison & Rose na Ing. Andreje Babiše. Předmětem sporu jsou výroky Ing. Andreje Babiše v médiích ve dnech 5. – 7. října 2015, kterými spojil právě tuto agenturu s výrobou fotomontáže kompromitujících fotografií tehdejšího ministra vnitra Milana Chovance v přítomnosti nahé ženy. Bison & Rose, s.r.o., proto požaduje po Ing. Andreji Babišovi veřejnou omluvu v médiích. 

Předsedou Nejvyššího soudu bude příštích deset let JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.

Prezident České republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu 20. května 2020 na funkční období 10 let nového předsedu Nejvyššího soudu JUDr. Petra Angyalossyho, Ph.D. Trestní soudce Petr Angyalossy byl slavnostně jmenován přesně 3 měsíce poté, kdy funkce předsedy Nejvyššího soudu zanikla jeho předchůdci prof. JUDr. Pavlu Šámalovi, Ph.D., v souvislosti s jmenováním soudcem Ústavního soudu. Soud v mezidobí vedl jeho místopředseda JUDr. Roman Fiala. Nový předseda Nejvyššího soudu se chystá seznámit veřejnost se svými plány a názory prostřednictvím médií už na zítřejší dopolední tiskové konferenci. 

Stříbrné ocenění nové přístavby budovy Nejvyššího soudu v soutěži Stavba roku Jihomoravského kraje 2019

Přístavba nového křídla budovy Nejvyššího soudu, slavnostně otevřená 1. října 2019, nyní získala 2. místo v soutěži Stavba roku Jihomoravského kraje, a to konkrétně v kategorii Stavby občanské vybavenosti. Investorem stavby, která stála 135 milionů korun, bylo Ministerstvo spravedlnosti, zhotovitelem a. s. Zlínstav, projektantem Arch.Design, s.r.o. Brno. Nová administrativní budova má sedm nadzemních pater a tři patra pod zemí. Uvnitř aktuálně pracuje přes 140 zaměstnanců soudu, především asistentů soudců. Kanceláře 71 soudců zůstávají v původní historické budově. 

Spor, ve kterém se poslanec Miroslav Kalousek domáhá omluvy po předsedovi vlády Andreji Babišovi, bude dále předmětem soudního řízení

Senát civilního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. dubna 2020 rozhodl, že řízení, které postupně zastavily Okresní soud pro Prahu-západ i odvolací Krajský soud v Praze z důvodu poslanecké indemity, by mělo před soudem i nadále pokračovat. Nejvyšší soud tedy změnil napadené rozhodnutí odvolacího soudu tak, že se mění původní usnesení prvoinstančního okresního soudu o zastavení soudního řízení a předmětné řízení se nezastavuje. 

Právní věty rozhodnutí schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu 29. dubna 2020

Nejvyšší soud již více než tři roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty, popř. stanoviska, aktuálně schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje co nejrychleji právě formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty a stanovisko schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 29. dubna 2020 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Nejvyšší soud se znovu naplno otevírá veřejnosti, po sedmi týdnech se od počátku května navrací k běžnému režimu

Nejvyšší soud v uplynulých týdnech musel, na rozdíl od obecných soudů nižších stupňů, kvůli riziku nákazy virem SARS-CoV-2 přijmout ve vztahu k veřejnosti jen omezené množství bezpečnostních opatření. Největší zásah do běžné činnosti soudu tak představovalo zkrácení doby pro osobní podání na podatelně Nejvyššího soudu. Počínaje pondělkem 4. května je toto omezení zrušeno a podatelna Nejvyššího soudu se standardně věnuje osobním podáním ve všedních dnech od 7.30 do 16.00 hodin. 

Nejvyšší soud právě vydává letošní první číslo elektronického čtvrtletníku AEQUITAS.

Nejvyšší soud právě vydává letošní první číslo elektronického čtvrtletníku AEQUITAS. Nebylo možné v něm pominout hlavní celosvětové téma, riziko nákazy virem SARS-CoV-2, proto se mj. na titulní straně objevuje symbol dnešní doby – roušky, které se nám v prvních dnech po vyhlášení nouzových opatření podařilo pro soudce a zaměstnance zajistit. AEQUITAS je pravidelně místem, kde seznamujeme veřejnost s novými soudci Nejvyššího soudu, tentokrát přináší rozhovor s JUDr. Davidem Vláčilem. Další z článků rekapituluje naši spolupráci s Nejvyšším soudem Nizozemska. Prostřednictvím fotografií se vracíme také na Pražský hrad, kde byl bývalý předseda Nejvyššího soudu prof. Pavel Šámal jmenován soudcem Ústavního soudu. Čtenáři získají i několik praktických rad z oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Do budovy Nejvyššího soudu je umožněn vstup pouze s respirátorem, rouškou anebo jinou ochranou úst a nosu. Soud svým soudcům, zaměstnancům a justiční stráži sám zajistil 100 ks roušek, další poskytne v pátek.

V souvislosti s rizikem nákazy SARS-COV-2 vydal dnes místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala opatření, které s okamžitou platností nařizuje všem osobám, jež se pohybují po budově Nejvyššího soudu, používat ochranné prostředky, respirátory, roušky, apod. Toto nařízení bylo vydáno bezprostředně poté, co soud sám zajistil pro své soudce, zaměstnance a také justiční stráž prvních 100 ks roušek. Dodávku dalších 300 ks má Nejvyšší soud přislíbenu na tento pátek. 

Nejvyšší soud v návaznosti na rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob upravil provoz své podatelny, osobní podání budou možná jen v pondělky a středy od 8.00 do 11.00 hodin

Nejvyšší soud i nadále plní základní úkoly, kterými je pověřen. V návaznosti na nedělní rozhodnutí Vlády ČR o zákazu volného pohybu osob však upravil zvláštní režim podatelny tak, že osobní podání jsou možná pouze v pondělky a středy v čase 8.00 – 11.00 hodin. Elektronická podání Nejvyšší soud dále přijímá ve standardním režimu, tzn. nepřetržitě.