Předvánoční prodejní výstava výrobků Chráněných dílen Znojmo

Spojení příjemného a krásného s něčím užitečným. Taková je už patnáctiletá tradice prodejních výstav Chráněných dílen Znojmo přímo v budově Nejvyššího soudu. I v letošním roce si tak mohli soudci a zaměstnanci Nejvyššího soudu v úterý 3. prosince vybírat z rozsáhlé nabídky vánočně laděných řemeslných výrobků a jejich zakoupením přispět na dobrou věc. 

Závěry konference „Efektivita a kvalita českého soudnictví: hodnocení a perspektivy“

České soudnictví je v dobré kondici a v porovnání s dalšími státy Evropské unie se v mnoha ohledech nachází na předních místech různých srovnávacích statistik. Podle předsedy Nejvyššího soudu profesora Pavla Šámala „Není třeba radikálních opatření, poměr rychlosti soudních řízení a jejich kvality je v zásadě dobrý. Přesto existují problémy, které tato konference konkrétně pojmenovala, a ty je třeba řešit.“ Účastníci konference, pořádané 26. 11. 2019 v sídle Senátu Parlamentu ČR v Praze Ústavně-právním výborem Senátu ve spolupráci s Nejvyšším soudem, se shodli především na tom, že není možné, aby nižší soudy nerespektovaly závazná rozhodnutí a judikaturu soudů vyšších stupňů, což vede k nežádoucímu soudnímu ping pongu a neúměrně prodlužuje řízení. 

Od největší tragedie v dějinách Nejvyššího soudu uplynulo 75 let, při spojeneckém leteckém náletu na Brno 20. listopadu 1944 zahynulo 16 soudců a zaměstnanců soudu

Ve středu 20. listopadu si připomínáme největší tragédii v dějinách Nejvyššího soudu. Přesně před 75 lety při anglo-americkém náletu na Brno 20. listopadu 1944 zasáhla jedna z bomb přímo protiletadlový kryt tehdejšího detašovaného pracoviště Nejvyššího soudu v Paláci Morava (dnešní Malinovského náměstí). Uvnitř krytu tenkrát zahynulo sedm soudců Nejvyššího soudu, tři soudní úřednice, dva úředníci a také čtyři soudní zřízenci. 

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., se zúčastnil 3. rodinněprávního sympozia Justiční akademie na téma střídavá péče

Ve dnech 13. a 14. listopadu 2019 se v Kroměříži uskutečnilo již 3. rodinněprávní sympozium Justiční akademie, které se tentokrát věnovalo problematice střídavé péče. Smyslem sympozií je formou odborného dialogu vedeného mezi soudci všech instancí a Ústavního soudu se zástupci dalších profesí nalézat modelová řešení typových případů rodinného práva, jež by odpovídaly požadavkům kladeným na moderní opatrovnickou justici. 

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 13. listopadu 2019

Nejvyšší soud již více než tři roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. listopadu 2019 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Zpráva z tiskové konference pořádané 13. listopadu 2019 Nejvyšším soudem za účasti nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana

Nejvyšší soud bude ještě více usilovat o zvyšování důvěryhodnosti justice, společně s Nejvyšším státním zastupitelstvím pak organizuje pokračování úspěšných seminářů, které cílí na častější ukládání alternativních trestů českými soudy, nově především na ukládání trestu domácího vězení a také sjednocování rozhodovací praxe v řízeních, kde se rozhoduje o podmíněném propuštění z výkonu trestu 

JUDr. Pavlína Brzobohatá převzala bronzovou medaili Antonína Randy

Předsedkyně senátu občanskoprávního a obchodního kolegia JUDr. Pavlína Brzobohatá, specializující se na rozhodování ve věcech sporů nájemních, sporů o vyklizení domu či bytu, popř. nebytových prostor, ve věcech společenství vlastníků bytových jednotek, ve věcech úhrad a nároku za omezení vlastnického práva, ke kterému došlo vlivem státem regulovaného nájemného anebo ve věcech výkonu rozhodnutí a exekucí, je další z řady soudkyň a soudců Nejvyššího soudu oceněných bronzovou medailí Antonína Randy. 

Právní věty rozhodnutí schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu 23. října 2019

Nejvyšší soud již více než tři roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 23. října 2019 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Nejvyšší soud odmítl dovolání horolezce, odsouzeného Městským soudem v Praze za přečin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti

Nejvyšší soud odmítl v neveřejném zasedání dne 17. 7. 2019 dovolání obviněného horolezce, státního příslušníka Švýcarské federace, kterým bylo napadeno rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2018. Případ vyvolal po svém zveřejnění minulý čtvrtek 24. 10. 2019 v deníku Právo nebývalý zájem veřejnosti. Z toho důvodu Nejvyšší soud upozorňuje na zveřejnění celého pseudonymizovaného textu rozhodnutí na svých webových stránkách v databázi Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu pod spisovou značkou 6 Tdo 425/2019. 

Vyjádření předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., k účasti na oslavách 28. října

V pondělí 28. října si opět po roce připomeneme nejvýznamnější státní svátek naší země, Den vzniku samostatného československého státu. Každoročně je pro mě tento sváteční den příležitostí, abych s úctou a pokorou zavzpomínal na všechny, kdo se v roce 1918 zasloužili o vznik naši první republiky. V té souvislosti samozřejmě pravidelně přijímám pozvání do Vladislavského sálu Pražského hradu. Spolu se mnou tak i letos opět přijal pozvání rovněž místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala.