Seminář „Svéprávnost a podpůrná opatření“

Ve velké jednací síni Nejvyššího soudu se konal v úterý 28. února 2017 seminář nazvaný „Svéprávnost a podpůrná opatření“. Semináře pořádaného ve spolupráci s Justiční akademií Kroměříž se účastnilo na 60 asistentů, poradců a justičních čekatelů. Seminářem provázeli soudci Okresního soudu ve Vsetíně, JUDr. Lenka Fialová a JUDr. Pavel Kotrady. 

Seminář "Bytové družstvo"

Ve čtvrtek 26. 1. 2017 se v zasedací místnosti Nejvyššího soudu konal první letošní seminář určený pro asistenty, poradce a právní čekatele. Seminářem „Bytové družstvo“ pořádaným ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži, provázel JUDr. Filip Cileček, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, jehož příspěvek si přišlo vyslechnout více než 30 posluchačů. 

Videokonference v resortu justice

Projekt zavádění videokonferencí na různé úrovně a pro různé potřeby resortu justice je nyní jednou z priorit Ministerstva spravedlnosti. I z toho důvodu se ve spolupráci s Justiční akademií Kroměříž uskutečnil dne 3. listopadu 2016 v sídle Nejvyššího soudu seminář pro soudce i další zaměstnance. K hlavním cílům projektu patří vzájemná komunikace mezi státními zastupitelstvími, soudy a věznicemi. A to za snížených finančních nákladů na svědečné, znalečné a eskorty osob ve výkonu trestu nebo umístěných ve vazebních věznicích. 

Seminář „Vady civilního řízení“

Ve velké jednací síni Nejvyššího soudu se ve čtvrtek 22. 9. 2016 konal seminář „Vady civilního řízení“, pořádaný ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži. Semináře se zúčastnilo více než 80 asistentů a poradců Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a také krajských a okresních soudů. Seminářem provázely JUDr. Lenka Ceplová, Mgr. Petra Kubáčová a Mgr. Petra Húrková. 

Seminář "Informační zákon"

Téměř 40 asistentů a poradců se ve středu 23. 6. 2016 sešlo v zasedací místnosti Nejvyššího soudu a zúčastnilo se tam semináře na téma „Informační zákon“. Na semináři pořádaném ve spolupráci s Justiční akademií Kroměříž přednášeli soudci Nejvyššího správního soudu doc. JUDr. Pavel Molek, PhD., který je také docentem na Katedře ústavního práva a politologie, Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M. 

Seminář „Úvěrová, finanční a kybernetická kriminalita“

V zasedací síni Nejvyššího soudu se 31. 5. 2016 konal seminář „Úvěrová, finanční a kybernetická kriminalita“. Semináře, který se pořádal ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži, se účastnilo na 30 posluchačů z řad soudců, státních zástupců, asistentů a čekatelů.  

Konference „Omezení svéprávnosti nově“

Ve středu 25. května 2016 se ve velké jednací síni Nejvyššího soudu konala konference „Omezení svéprávnosti nově“, pořádaná ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži. Konference se zúčastnilo více než 100 posluchačů. Hlavní téma: Kdy a jak je možné použít mírnější a méně omezující opatření, bylo rozděleno do dvou bloků zakončených diskusí. První část konference byla zaměřena na Úpravu omezení svéprávnosti podle nového občanského zákoníku, možnosti a omezení z pohledu soudce okresního, krajského a Nejvyššího soudu. Druhá část se týkala pohledu lidsko-právního a přístupu k nesvéprávným osobám. 

Seminář „Veřejné zakázky a koncese“

V zasedací síni Nejvyššího soudu se v úterý 24. května 2016 uskutečnil seminář na téma veřejné zakázky a koncese, kterého se účastnilo několik desítek posluchačů. Seminář určený pro asistenty Nejvyššího soudu, poradce Nejvyššího soudu, asistenty a čekatele byl pořádán ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži. Se svými příspěvky na semináři vystoupily Mgr. Monika Koudelková, právnička Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro oblast veřejných zakázek a Ing. Markéta Ajmová z legislativního odboru práva veřejných zakázek a koncesí na Ministerstvu pro místní rozvoj. 

Seminář „Domácí násilí“

V úterý 11. května 2016 se v jednacím sále Nejvyššího soudu konal seminář s názvem „Domácí násilí“, který navštívilo více než 50 posluchačů z řad soudců a státních zástupců. Seminář pořádaný ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži, byl zaměřen zejména na domácí násilí v policejní praxi, dále například na problematiku vztahového násilí, domácí násilí a děti, genderově podmíněnou násilnou trestnou činnost, nebo domácí násilí páchané na mužích a seniorech. 

Seminář „Mezinárodní a unijní vlivy na aplikaci českého trestního práva“

Velkou zasedací místnost Nejvyššího soudu ve středu 4. května 2016 krátce po poledni navštívila více než stovka účastníků semináře zaměřeného na problematiku nadnárodních vlivů na aplikační praxi trestního práva s důrazem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva. Mezi posluchači nechyběli kromě soudců trestního kolegia Nejvyššího soudu také zástupci a představitelé dalších vrcholných soudních institucí, státního zastupitelství nebo kanceláře Veřejného ochránce práv. Mezi jinými předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Josef Baxa a ombudsmanka Mgr. Anna Šabatová.