Seminář Výkon rozhodnutí a exekuce

Více než 70 posluchačů se účastnilo semináře „Výkon rozhodnutí a exekuce“, který se konal v jednacím sále Nejvyššího soudu v úterý 19. dubna. V souvislosti se změnami, které přinesla rekodifikace občanského práva, přednášeli soudci Nejvyššího soudu JUDr. Miroslava Jirmanová a JUDr. Zbyněk Poledna. Seminář určený především pro asistenty, poradce Nejvyššího soudu a také čekatele z řad celé justice byl pořádán jako již tradičně ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži. 

Seminář k novému katastrálnímu zákonu č. 256/2013 Sb.

Několik desítek posluchačů se ve čtvrtek 17. března 2016 ve velkém jednacím sále Nejvyššího soudu zúčastnilo semináře pod názvem Katastr nemovitostí a katastrální zákon. Přednášející Mgr. Lenka Vrzalová z Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního hovořila především o novinkách, které přivádí do praxe nový Zákon o katastru nemovitostí č. 256/2013 Sb., připravovaný v návaznosti na změny, obsažené v novém občanském zákoníku. Seminář byl další z akcí pořádaných Justiční akademií v Kroměříží v úzké spolupráci s Nejvyšším soudem. 

Schvalování právních jednání nezletilých, učiněných v pozůstalostním řízení

Téměř 130 soudců opatrovnických soudů z celé České republiky se v úterý 20. října 2015 ve velké jednací síni Nejvyššího soudu zúčastnilo semináře na téma „Schvalování právních jednání nezletilých, učiněných v pozůstalostním řízení". Nejvyšší soud se rozhodl pro pořádání semináře především proto, aby sjednotil postup opatrovnických soudů při právních jednáních, kdy jsou nezletilí v dědickém řízení zastupováni zákonnými zástupci. Ze soudní praxe totiž přicházejí informace, že soudy nejsou v řešení dané problematiky zcela jednotné. Od jednotlivých účastníků semináře pak přednášející místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala a předsedové senátů Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Ljubomír Drápal a JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. získali další zpětnou vazbu v tom, na jaké problémy při svém rozhodování jednotliví soudci opatrovnických soudů aktuálně naráží. 

Seminář Spoluvlastnictví a bytové spoluvlastnictví podle NOZ

Jednací síň Nejvyššího soudu ve středu 23. září 2015 zaplnil další z pravidelných seminářů, věnovaných poradcům a asistentům soudců Nejvyššího soudů a také širší odborné veřejnosti. Novinky z oblasti spoluvlastnictví a bytového spoluvlastnictví přednesli JUDr. Pavlína Brzobohatá a Mgr. Michal Králík, Ph.D.