Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 3/2016

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší třetí letošní číslo svého Bulletinu, ve kterém tradičně přináší aktuality z oblasti evropského práva. V sekci aktualit tentokrát naleznete informace o reformách polského ústavního soudnictví a odezvě ze strany Evropské komise, která vydala doporučení k dodržování zásad právního státu. Mělo by se jednat o předzvěst použití tzv. „Nuclear Option“ v podobě čl. 7 Smlouvy o Evropské unii, a to vůbec poprvé v její historii. Neopomněli jsme však ani nástup nového českého soudce na Tribunál Soudního dvora Evropské unie, kterému věnujeme samostatný článek. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 2/2016

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám i v letních měsících přináší další číslo svého Bulletinu. Jako obvykle se můžete těšit na aktuality z mezinárodních i zahraničních soudů. Stranou však neponecháme ani judikaturu těch českých. Pro tentokrát je reprezentována rozhodnutími Nejvyššího soudu k opakovanému sjednávání pracovního poměru u akademických pracovníků a k možnosti uplatnění nároku proti pojistiteli solidárně zavázaného spoluškůdce. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 1/2016

Bulletin Oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu zahajuje letošním prvním číslem již sedmý ročník své existence. Nadále přitom přináší přehled aktualit z oblasti unijního a mezinárodního práva. V první řadě informujeme o několika novinkách v oblasti unijních předpisů, jelikož zajímavé změny čekají řízení o drobných nárocích a nová legislativa se připravuje i v oblasti trestního práva Evropské unie. Příjemné čtení přeje Oddělení analytiky a srovnávacího práva. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 4/2015

Poslední letošní číslo bulletinu Oddělení analytiky a srovnávacího práva opět přináší řadu novinek z oblasti evropského práva. Tradičně nabízíme přehled novinek u českých předběžných otázek, kde upozorňujeme na zajímavé stanovisko ve spotřebitelské věci Radlinger a Radlingerová a na několik nových předběžných otázek, včetně dvou předložených Nejvyšším soudem. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 3/2015

Třetí číslo letošního ročníku Bulletinu oddělení analytiky a srovnávacího práva, s novým názvem a obměněným designem, přináší řadu novinek z evropského a mezinárodního prostředí, i přehled zajímavé národní judikatury. 

Bulletin zahraničního oddělení 2/2015

Druhé letošní číslo bulletinu zahraničního oddělení přinášíme přehled novinek z evropského a mezinárodního práva. Rádi bychom Vás upozornili zejména na nové právní předpisy: Úmluvy o dohodách o soudních příslušnostech, nařízení o insolvenčním řízení a nař 

Bulletin zahraničního oddělení 1/2015

První číslo již šestého ročníku bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu přináší podobně jako v minulých letech výběr nejdůležitějších novinek z unij-ního a mezinárodního práva. Soudní dvůr Evropské unie zaujal odbornou veřejnost zejména rozsu 

Bulletin zahraničního oddělení 4/2014

V posledním letošním čísle Bulletinu zahraničního oddělení bychom Vás rádi upozornili zejména na posudek Soudního dvora EU k přistoupení EU k Úmluvě o ochraně lidských práv, nové předpisy EU – revokované nařízení Brusel I bis nebo Nařízení o vzájemném uznává 

Bulletin zahraničního oddělení 3/2014

Podzimní číslo bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu přináší rozbor nejnovější zahraniční judikatury. Vaši pozornost bychom rádi zaměřili zejména na aktuální judikaturu Soudního dvora EU ve vztahu k ochraně spotřebitele (Kušionová a Sánchez M 

Bulletin zahraničního oddělení č. 2/2014

Vážení čtenáři, v druhém čísle letošního Bulletinu zahraničního oddělení NS Vám již tradičně přinášíme novinky z oblasti práva Evropské unie a judikatury mezinárodních a cizích evropských soudů. Letní číslo je zaměřeno především na judikaturu Soudního