Bulletin zahraničního oddělení č. 1/2014

Vážení čtenáři, v prvním čísle pátého ročníku Bulletinu zahraničního oddělení NS Vám již tradičně přinášíme novinky z oblasti práva Evropské unie a judikatury mezinárodních a cizích evropských soudů. V úvodu vydání naleznete krátký přehled nových právníc 

Bulletin zahraničního oddělení 4-2013

Vážené dámy a pánové, poslední letoční číslo bulletinu zahraničního oddělení přináší několik novinek z unijního spotřebitelského práva: představení nových směrnic o alternativním řešení spotřebitelských sporů, rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie - ro 

Bulletin zahraničního oddělení č. 3/2013

Vážené dámy a pánové, v podzimním čísle bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu najdete krátkou reflexi průběhu 20. výročí Nejvyššího soudu v Brně a Stálé konference předsedů nejvyšších soudů středoevropského regionu, která se při této příl 

Bulletin zahraničního oddělení č. 2/2013

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi upozornit vás na nové číslo bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu. Uvnitř vydání najdete již tradičně komentáře k nové judikatuře Soudního dvora, aktuální předběžné otázky, anotace vybraných rozhodnutí E 

Bulletin zahraničního oddělení č. 1/2013

Vážené dámy a pánové, první číslo čtvrtého ročníku Bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu začínáme s několika novinkami, nejvýznamnější z nich je zpracovávání judikatury zahraničních nejvyšších soudů s evropským prvkem - tedy s aplikací unijní 

Bulletin zahraničního oddělení č. 4/2012

Vážené dámy a pánové, v posledním letošním čísle Bulletinu zahraničního oddělení najdete aktuality z oblasti unijního práva, nedávná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie(diskriminace soudců v Maďarsku a zvláštní pravidla pro mezinárodní příslušnost podle n 

Bulletin zahraničního oddělení č. 3/2012

Vážení čtenáři, předkládáme vám právě vydané podzimní číslo Bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu. Kromě tradičních rubrik jako jsou nové předběžné otázky či judikatura SD EU jsou tentokrát odborné příspěvky zaměřeny na nové nařízení up 

Bulletin zahraničního oddělení č. 2/2012

Vážení čtenáři, jsme velmi rádi, že vám můžeme představit letní vydání Bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu. Dovolíme si upozornit na zajímavé odborné články k Listině základních práv EU, přehled nových předběžných otázek podaných Soudnímu 

Bulletin zahraničního oddělení č. 1/2012

Vážení čtenáři, před sebou máte nové číslo již třetího ročníku Bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu ČR. V prvním letošním vydání vám přinášíme novinky přímo z „lucemburské kuchyně“ se zaměřením na nejaktuálnější rozhodnutí a probíhaj 

Bulletin zahraničního oddělení č. 4/2011

Vážení čtenáři, poslední letošní číslo Bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu ČR přináší rozhovor s generální advokátkou Eleanor Sharpston, která v září přednášela na půdě Nejvyššího soudu a novinky z legislativního vývoje Evropské unie, kt