Bulletin č. 3/2011

Vážení čtenáři, před sebou máte další číslo Bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu ČR. Podzimní vydání se v části věnované odborným příspěvkům zabývá problematikou náhrady škody – příspěvky nabízí krátké rozbory náhrady škody cestujícím  

Bulletin č. 2/2011

Vážení čtenáři, s potěšením Vám předkládáme další číslo Bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu ČR. Pozornost jsme tentokrát zaměřili na české předběžné otázky. Můžete se tak seznámit s obsahem písemných vyjádření podaných v řízení o př 

Bulletin č. 1/2011

Vážení čtenáři,  jsme potěšeni, že vám můžeme prezentovat letošní premiérové číslo bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu ČR, kterým jsme zároveň zahájili již druhý ročník tohoto odborného periodika.  V předkládaném vydání jsme se zaměřil 

Bulletin č. 4/2010

Vážení čtenáři, v novém čísle našeho periodika najdete mimo jiné příspěvek o možnostech soudní spolupráce mezi nejvyššími soudy EU a USA a o změnách, které přinesl 14. Protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Pozornost je také věnována první předběžné otázce podané NS ČR a judikatuře NS ČR s evropským prvkem. Samozřejmostí je stručný výběr judikatury Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva. Kolektiv zahraničního oddělení Nejvyššího soudu vám přeje pěkné čtení. 

Bulletin č. 3/2010

Letní číslo našeho bulletinu obsahuje kromě dalšího odborný článek o boji proti terorismu na poli evropského trestního práva a o spolupráci EU - USA v této oblasti. Další článek je věnován historickým a ekonomickým souvislostem vztahu mezi základními právy a svobodami, a to ve světle judikatury SD EU. Samozřejmostí jsou přehledy úředního věstníku EU a judikatury Nejvyššího soudu České republiky aplikující právo EU. 

Bulletin č. 2/2010

Druhé vydání bulletinu obsahuje mimo jiné srovnávací studii k problematice předčasného ukončení leasingových smluv, přehled aktuální judikatury Nejvyššího soudu s aplikací evropského práva a rozbor přímého účinku směrnic ve vztazích mezi jednotlivci. 

Bulletin č. 1/2010

V tomto čísle nejdete mimo jiné informaci o projektu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu "Rozhodovací praxe českých obecných soudů v případech s evropským prvkem", srovnávací studii o vzájemné vyživovací povinnosti mezi manžely pro dobu po rozvodu, novinky, které přinesla Lisabonská smlouva pro evropskou justici a výběr z aktuální judikatury SD EU a ESLP.