Archiv aktualit

Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy jednal s nejvyšším státním zástupcem Igorem Střížem o pokračující vzájemné spolupráci

Spolupráce Nejvyššího soudu a Nejvyššího státního zastupitelství bude i nadále pokračovat. Zejména pak v oblasti společných seminářů pro soudce, státní zástupce, policisty nebo pracovníky probační a mediační služby. Shodli se na tom dnes, v úterý 27. července, předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., a nově jmenovaný nejvyšší státní zástupce JUDr. Igor Stříž, který přijal pozvání k návštěvě Nejvyššího soudu.

Místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Šuk předsedá nové expertní komisi, která pokračuje v práci na věcném záměru civilního řádu soudního

Ministerstvo spravedlnosti vytvořením nové expertní skupiny, tvořené zástupci různých soudů, akademiky a lidmi z advokátní praxe, vstoupilo do druhé fáze příprav civilního řádu soudního. Kromě místopředsedy Nejvyššího soudu Petra Šuka, stojícího v čele komise, se jejím členem stal také předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Jiří Zavázal.

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 2/2021

Přinášíme Vám další letošní číslo Bulletinu oddělení analytiky a srovnávacího práva. I tentokrát Vám představujeme anotace vybraných rozhodnutí vrcholných vnitrostátních soudů, Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie. Z rozhodovací praxe vnitrostátních vrcholných institucí vybíráme kupř. rozhodnutí francouzské Státní rady, ve kterém se vyjádřila k implementaci práva EU v kontextu uchovávání identifikačních, lokalizačních a provozních údajů o připojení, a to ve světle francouzských ústavních měřítek.

České soudnictví opětovně dosáhlo povzbudivých výsledků v rámci unijního srovnání, v civilních řízeních jsou české prvoinstanční soudy už pátými nejrychlejšími v Evropské unii

Ve čtvrtek 8. července 2021 Evropská komise zveřejnila pravidelnou hodnotící zprávu „EU Justice Scoreboard“, která se zabývá stavem kvality, efektivity a nezávislosti soudních systémů v rámci členských států Evropské unie. Civilní soudy v prvním stupni jsou v České republice již pátými nejrychlejšími při řešení soudních sporů v rámci Evropské unie.

K výkladu právní úpravy vypořádacího podílu v bytových družstvech

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 22. 6. 2021, sp. zn. 27 Cdo 2711/2019, vyložil právní úpravu výše vypořádacího podílu v bytových družstvech, obsaženou v zákoně o obchodních korporacích. Navázal tak na rozsudek ze dne 29. 3. 2018, sp. zn. 27 Cdo 5168/2017, uveřejněný pod číslem 67/2019 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, v němž posuzoval uvedenou otázku v poměrech obchodního zákoníku.

Předsedové Nejvyššího soudu Petr Angyalossy a Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR Juraj Szabó diskutovali o prohloubení vzájemné spolupráce

Ve čtvrtek 1. července 2021 se setkali předsedové obou soudů v sídle naší nejvýznamnější rozhodčí instituce – Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Jednalo se o jejich vůbec první oficiální setkání, protože oba se svých funkcí ujali v minulém roce.

Právě vychází druhé letošní číslo čtvrtletníku Nejvyššího soudu AEQUITAS

AEQUITAS v úvodu aktuálního čísla přináší rozhovor s předsedou občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu Janem Eliášem, který právě vstupuje do druhé poloviny svého funkčního období. Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy hostil v červnu první letošní zahraniční návštěvu, do Brna zavítal předseda Nejvyššího soudu Slovenské republiky Ján Šikuta a také on svolil ke krátkému rozhovoru pro elektronický čtvrtletník. Jejich setkání připomíná i fotografie na titulní straně čtvrtletníku. Už několik let vládne v budově Nejvyššího soudu anebo v jejím okolí čilý stavební ruch, jedna investiční akce střídá druhou. Rekapitulujeme proto na stránkách AEQUITAS nedávno skončenou rozsáhlou výměnu a repasi stovek historických oken či jiných fasádních výplní a informujeme o chystané instalaci klimatizace budově. Témat však nabízí AEQUITAS ještě více.

Soudci a zaměstnanci Nejvyššího soudu přispívají na pomoc poničeným oblastem na jižní Moravě prostřednictvím již zavedených sbírek

Ve snaze pomoci co nejrychleji doporučuje vedení Nejvyššího soudu svým soudcům a zaměstnancům, aby peníze, kterými chtějí přispět na pomoc poničeným oblastem na jihu Moravy, zasílali potřebným prostřednictvím již zavedených sbírek. Vedle toho Nejvyšší soud aktuálně zjišťuje, zda mezi lidmi postiženými živelní katastrofou nejsou někteří jeho zaměstnanci anebo jejich rodinní příslušníci. V takovém případě je připraven adresně a co nejrychleji pomoci právě jim.

Právní věty rozhodnutí schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu 23. června 2021

Nejvyšší soud již více než čtyři roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty, popř. stanoviska, aktuálně schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje co nejrychleji právě formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 23. června 2021 jsou součástí této tiskové zprávy.

Nejvyšší soud začíná rozhodovat o stížnostech pro porušení zákona podávaných ministryní Marií Benešovou v souvislosti s tresty za krádeže v době koronavirové pandemie

Ve středu 16. června ve veřejném zasedání rozhodly senáty Nejvyššího soudu o dvou stížnostech pro porušení zákona, podaných ministryní spravedlnosti, v obou případech přitom konstatovaly, že v předchozích řízeních došlo k porušení zákona v neprospěch obviněných. Nalézacím soudům pak senáty Nejvyššího soudu přikázaly, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednaly a rozhodly.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Další >>