Archiv aktualit

Nejvyšší soud vyřídil v roce 2020 celkem 237 žádostí o poskytnutí informace, v souladu se zákonem nyní vydal výroční zprávu o činnosti v této agendě

Nejvyšší soud v roce 2021 vyřídil celkem 237 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., to je o 35 žádostí více, než v roce předešlém. Vyjádřeno procenty, jedná se o nárůst 17 %, většina žádostí přitom obsahuje více požadavků, než jen poskytnutí pouhé jediné informace. Pouze v 7 případech se žadatelé odvolali proti neposkytnutí informace nebo části informace, o jednom odvolání bude nadřízený Úřad pro ochranu osobních údajů ještě rozhodovat, prozatím však vždy potvrdil zákonný postup Nejvyššího soudu. V případě jednoho odvolání Nejvyšší soud sám zrušil své předchozí rozhodnutí o odmítnutí žádosti a informaci poskytl. Podrobnosti uvádí pravidelná výroční zpráva, kterou v souladu s § 18 odst. 1 informačního zákona zveřejňuje Nejvyšší soud ve lhůtě do 1. března každoročně na svých webových stránkách.

Právní věty rozhodnutí schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu 24. února 2021

Nejvyšší soud již více než čtyři roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty, popř. stanoviska, aktuálně schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje co nejrychleji právě formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty a stanovisko schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 24. února 2021 jsou součástí této tiskové zprávy.

Pandemický zákon má zmírnit tresty, soudci však varují před zmatky

Nejvyšší soud upozorňuje na problematický návrh ustanovení § 14 „pandemického zákona“. Nejenže nepovažuje za vhodné, jak je toto ustanovení formulováno, ale domnívá se, že není ani potřebné je narychlo přijímat. Nejvyšší soud je připraven – v souladu s jeho ústavní funkcí – vyřešit možný přísnější trestní postih méně závažných trestných činů spáchaných v době epidemie koronaviru COVID-19 judikatorně. Toto legitimní systémové řešení je možné očekávat ve velmi blízké době. K tématu se mluvčí Nejvyššího soudu Mgr. Petr Tomíček podrobněji vyjádřil pro server www.ceska-justice.cz

Nejvyšší soud je továrnou na rozsudky. To se musí změnit, říká jeho nový místopředseda Šuk/ Místopředseda Nejvyššího soudu Petr Šuk: Považuji za neudržitelné nastavení některých parametrů dovolacího řízení

Místopředseda Nejvyššího soudu Petr Šuk poskytl bezprostředně po svém jmenování rozhovory hned několika médiím. Veřejnost, odborná i laická, měla už možnost seznámit se podrobněji s jeho názory na současnou justici a plány pro následující desetileté funkční období ve čtvrtek 18. února na webu www.ceska-justice.cz, v pátek 19. února pak publikovaly článek Hospodářské noviny. Oba rozhovory si dovolujeme s odkazem na zdroj uveřejnit i na stránkách Nejvyššího soudu.

Prezident Miloš Zeman jmenoval JUDr. Petra Šuka místopředsedou Nejvyššího soudu

Prezident Miloš Zeman ve středu 17. února 2021 jmenoval na Pražském hradě do funkce místopředsedy Nejvyššího soudu JUDr. Petra Šuka, dosavadního předsedu senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Jmenování je výhradní pravomocí prezidenta republiky, který vybírá místopředsedu na desetileté funkční období z řad stávajících soudců Nejvyššího soudu. Jméno Petra Šuka jako vhodného kandidáta přitom Miloši Zemanovi před časem navrhl i sám předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.

10 otázek pro ... Lubomíra Ptáčka

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. soudce Nejvyššího soudu, specializuje se na oblast tzv. sociálních práv jako je právo rodinné, dědické, svéprávnosti a pracovní. Je prezidentem Evropské asociace pracovněprávních soudců a jedním ze dvou styčných soudců Haagské sítě soudců. V roce 2019 získal titul právník roku v oboru rodinné právo. Rozhovor s JUDr. Ptáčkem pro epravo.cz naleznete zde.

Právní věty rozhodnutí, schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 10. února 2021

Nejvyšší soud pravidelně zveřejňuje spolu s anotacemi na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma svými kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti publikuje čerstvě schválené právní věty také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty rozhodnutí, která budou následně publikována jako zásadní judikáty ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, což odsouhlasilo jednání občanskoprávního a obchodního kolegia dne 10. února 2021, jsou součástí této tiskové zprávy.

Napsali o nás: "Zeman přijal šéfa Nejvyššího soudu Angyalossyho a kandidáta na místopředsedu Šuka"

Prezident Miloš Zeman v úterý 2. února 2021 na Pražském hradě přijal předsedu Nejvyššího soudu JUDr. Petra Angyalossyho, Ph.D., a JUDr. Petra Šuka, který kandiduje na místopředsedu soudu. Na twitteru o tom informoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Petr Angyalossy v polovině ledna řekl, že Petra Šuka navrhl panu prezidentovii na místopředsedu Nejvyššího soudu a Miloš Zeman návrh akceptoval. Prezident se ale ještě chtěl s kandidátem sejít. Článek shrnující schůzku převzal Nejvyšší soud ze serveru Česká justice (resp. původním zdrojem je zpravodajský servis ČTK).

Reakce na účelově zpracované reportáže České televize k tématu přidělování věcí jednotlivým soudním senátům na soudech v ČR

Nejvyšší soud považuje za nutné ohradit se proti účelovému a zkreslenému zpracování reportáže redaktora České televize Jiřího Hynka pro hlavní zpravodajskou relaci Události (sobota 30. 1. 2021) a následné zpracování další verze reportáže na stejné téma, střižené pro zpravodajský program ČT24.

České soudy a sociální sítě: Od Twitteru po Instagram

Z článku publikovaného spolkem Kvalikom (KVALita KOMunikace), který sleduje komunikační výstupy z českých institucí, jejich sociální sítě, webové stránky, zpravodaje anebo mobilní aplikace: “Nejvyšší soud, byť se zde musí cítit poněkud osamoceně, působí velmi statečně na sociální síti Instagram. Z českých soudů je skutečně jediný, byť jsou dohledatelné různé jiné "soudní" účty, u kterých ale lze předpokládat, že nejsou oficiálními účty daných institucí. Nejvyšší soud je na Instagramu velmi kreativní. S komunikací zde začal v roce 2018. Nejprve reportážním stylem, postupem času ale příspěvky začaly být i odlehčené a popularizační. Profil @nejvyssisoud má příjemně působící feed, publikované snímky jsou kvalitní, citlivě upravené.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Další >>