Archiv aktualit

Milánské tabulky – soudci Nejvyššího kasačního soudu Italské republiky přednášeli na téma rozhodování o náhradách při ublížení na zdraví

Nejvyšší soud ve spolupráci s Justiční akademií a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně uspořádal ve čtvrtek 4. října ve svém konferenčním sále přednášku soudců Nejvyššího kasačního soudu Italské republiky Dr. Irene Ambrosi a Dr. Paolo Spacianiho na téma Milánské tabulky – rozhodování o náhradách při ublížení na zdraví, kritéria rozhodování v italské soudní praxi.

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal jednal s představiteli evropské justice v Karlsruhe

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal se ve dnech 27. – 29. září 2018 zúčastnil každoročního kolokvia a valného shromáždění Sítě předsedů Nejvyšších soudů členských států Evropské unie konaného v sídle německého Spolkového soudního dvora. Prostřednictvím tohoto fóra měl příležitost diskutovat o záležitostech společného zájmu a sdílet informace i zkušenosti s předsedy nejvyšších soudů. Diskutována byla zejména problematika týkající se vztahů nejvyšších a ústavních soudů, jakož i využití srovnávací metody v judikatuře a praxi nejvyšších soudů.

Pocta Pavlu Šámalovi: Čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě

U příležitosti 65. narozenin předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., vydalo nakladatelství C.H.Beck ve spolupráci s katedrou trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy publikaci Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám: Čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR. Tento sborník bezmála čtyřiceti odborných statí českých a zahraničních osobnostíi byl oficiálně představen v pondělí 24. září v Praze přímo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Právní věty rozhodnutí schválené trestním kolegiem Nejvyššího soudu na zasedání 19. září 2018

V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti Nejvyšší soud publikuje, formou pravidelných tiskových zpráv na svých webových stránkách, právní věty schválené trestním kolegiem i občanskoprávním a obchodním kolegiem.. Právní věty schválené trestním kolegiem Nejvyššího soudu na zasedání 19. září 2018 jsou součástí této tiskové zprávy.

Soudce Nejvyššího soudu pravděpodobně posílí dva uznávaní státní zástupci

Nejvyšší soud zahajuje u dvou vybraných státních zástupců JUDr. Radka Doležela a JUDr. Petra Škvaina, Ph.D., plně v souladu s Pravidly pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu, proces jmenování soudcem a přidělení k výkonu funkce soudce u Nejvyššího soudu. Podle předsedy trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Františka Púryho, Ph.D., oba kandidáti splňují veškeré podmínky stanovené v Pravidlech pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu. Proto v případě obou navrhl předsedovi soudu prof. JUDr. Pavlu Šámalovi, Ph.D., aby zahájil proces jmenování soudcem.

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 12. září 2018

Nejvyšší soud již více než dva roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv, a to zpravidla dva až tři týdny po schválení jejich znění příslušným kolegiem. Právní věty schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. září 2018 jsou součástí této tiskové zprávy.

Valné shromáždění a výroční konference Institutu evropského práva v Rize

Institut evropského práva (ELI) jako nezávislá organizace, jejímž cílem je zlepšování kvality práva, pořádá každoroční setkání spojené se zasedáním Valného shromáždění a Rady. Zároveň se koná i konference, jejímž cílem je představit práci ELI. Nejvyšší soud se jako pozorovatelská instituce pravidelně těchto setkání účastní. Stejně tak tomu bylo i letos ve dnech 5. až 7. září v Rize.

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal zasadil v Tyršově sadu v Brně u příležitosti vzpomínkových akcí k 100. výročí vzniku Československa lípu

Lípa srdčitá jako symbol demokracie a lidské pospolitosti roste ode dneška v Tyršově sadu v blízkosti sídla Nejvyššího soudu. Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal tak přijal nabídku, aby se zapojil do celoroční vzpomínkové akce Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod názvem „100 lip – 100 oslav“. Spolu s Pavlem Šámalem se slavnostní akce zúčastnil také hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Soudci a státní zástupci z Kosova čerpají od soudců z Nejvyššího soudu zkušenosti v boji s hospodářskou trestnou činností

Předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. František Púry a soudci trestního kolegia JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. a JUDr. Josef Mazák přivítali v úterý 28. srpna v Brně soudce, státní zástupce, ale i představitele dalších institucí, z Kosova. Tématem setkání, které se uskutečnilo jako součást projektu organizovaného pro Kosovo Radou Evropy, byl boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Zástupci trestního kolegia Nejvyššího soudu zde prezentovali své znalosti a zkušenosti, které by mohly v Kosovu přispět k efektivnějšímu boji s hospodářskou kriminalitou.

Pavel Šámal: Za H-System nese odpovědnost stát, justice zde spravedlnost nezajistí

Podle názoru předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. by měl stát odškodnit všechny lidi, kteří do H-Systemu vložili peníze. Proč zrovna klienty H-Systemu a ne například poškozené z jiných kauz? Kauza H-Systemu je podle Šámala raritním případem a ke každému řízení a případným poškozeným je třeba přistupovat individuálně. Absolutní rovnost a spravedlnost neexistuje, řekl v rozhovoru pro Českou justici.

<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Další >>