Vyhledávání rozhodnutí: Zadávání dotazů pro pokročilé

Dotazy do textových polí (text rozhodnutí, název judikátu, právní věta) lze upřesnit pomocí logických operátorů. Operátory lze libovolně kombinovat.

Operátory hledání jsou slova a znaky, podle kterých program Notes vyhledává určité kombinace slov, polí, kalendářních dat a čísel. Operátory hledání fungují stejným způsobem jako ve většině vyhledávacích modulů v síti WWW. To znamená, že jsou založeny na logických hodnotách, jsou však výkonnější a dokonalejší. Můžete například vytvořit hledání dvou slov, která se vyskytují ve stejném dokumentu, a určit jejich maximální vzájemnou vzdálenost, pole, ve kterých se musí nacházet, a psaní malých a velkých písmen. Navíc můžete jedno ze slov označit jako důležitější a dokumenty obsahující první slovo budou v seznamu výsledků hledání zobrazeny výše. Pomocí zástupných znaků lze hledat také části slov.

OperátorPopis a příklady
( ) [závorky]Závorky určují pořadí, ve kterém program Notes zpracuje části dotazu. Část textu uzavřená do závorek bude zpracována dříve než text mimo závorky.

Příklad: pes and not (jezevčík or čivava) vyhledá dokumenty, které obsahují slovo pes, ale nevyskytuje se v nich slovo jezevčík ani slovo čivava.

and

AND

Nalezeny budou dokumenty, které splňují všechny podmínky nebo obsahují všechna slova, mezi nimiž je zadán operátor AND.

Příklad: Zadáte-li do pole pro hledání text kočka AND pes AND ryba, budou nalezeny dokumenty obsahující všechna tři slova.

or

OR

|

ACCRUE

, (čárka)

Nalezeny budou dokumenty splňující libovolnou podmínku nebo obsahující kterékoli z hledaných slov. Výsledky budou uspořádány podle počtu výskytů shod v dokumentu.

Příklad: Zadáte-li do pole pro hledání text kočka OR pes OR ryba, budou nalezeny dokumenty obsahující alespoň jedno z těchto tří slov.

Poznámka Operátor ACCRUE je při uspořádání výsledků podle relevance poněkud přesnější než operátor OR.

NOT

not

!

Tyto operátory dávají hledání záporný význam.
  • Operátor NOT je možné vložit mezi slova: Zadáte-li do pole pro hledání text kočka AND NOT pes, budou nalezeny dokumenty, které obsahují slovo kočka, ale neobsahují slovo pes.
  • Zadáte-li (kočka OR pes) AND NOT (ryba OR žába), budou nalezeny dokumenty obsahující slovo kočka nebo pes, ale neobsahují slovo ryba nebo žába.
  • Zadáte-li (kočka AND pes) AND NOT ryba, budou nalezeny dokumenty, které obsahují slova kočka a pes, ale nikoli pokud obsahují také slovo ryba.
" "Uzavřete-li operátory (například AND, OR, nebo CONTAINS) do uvozovek, bude je program Notes číst jako běžná slova.

Příklad: Pokud zadáte text "rock and roll", budou nalezeny dokumenty obsahující celou frázi rock and roll.

?Jedná se o zástupný znak. Může představovat libovolné písmeno. Nelze jej použít místo dat nebo čísel.

Příklad: Zadáte-li text ?ám, budou nalezeny dokumenty obsahující slova mám, dám, sám a všechna další slova skládající se ze tří písmen a končící na ám.

Při zadání ???dy budou nalezeny dokumenty obsahující například slova hrady, klady, spády či brady.

*Jedná se o zástupný znak. Může představovat libovolný počet písmen. Nelze jej použít místo dat nebo čísel.

Příklad: Zadáte-li text *ám, budou nalezeny dokumenty obsahující slova mám, dám, sám, nemám, požádám a všechna další slova libovolné délky končící na ám.

Při zadání *ám* budou nalezeny dokumenty obsahující například slova máme, dáme, nežádáme nebo známý.

- (spojovník)Tento operátor určuje, aby program Notes nalezl dvojici slov se spojovníkem. Příklad: Pokud zadáte text ping-pong, budou nalezeny dokumenty obsahující přesně tento text.