Soudci trestního kolegiaJUDr. Angyalossy Petr, Ph.D. - předseda Nejvyššího soudu (nar. 1964, soudce NS od 2017)
JUDr. Doležel Radek (nar.1972, soudce NS od 2019)
JUDr. Draštík Antonín (nar. 1955, soudce NS od 1996)
JUDr. Durdík Tomáš (nar. 1976, soudce NS od 2019)
JUDr. Engelmann Jan (nar. 1959, soudce NS od 1996)
Mgr. Pavel Göth (nar. 1973, soudce NS od 2021)
JUDr. Hrabec František (nar. 1954, soudce NS od 1995)
JUDr. Kolář Aleš (nar. 1974, soudce NS od 2020)
JUDr. Kouřil Ivo (nar. 1958, soudce NS od 2013)
JUDr. Kůrková Věra (nar. 1961, soudkyně NS od 2003)
JUDr. Mazák Josef (nar. 1962, soudce NS od 2018)
JUDr. Ondrušová Marta (nar. 1966, soudce NS od 2019)
JUDr. Pácal Jiří (nar. 1957, soudce NS od 1993)
JUDr. Púry František, Ph.D. - předseda kolegia (nar. 1958, soudce NS od 1993)
JUDr. Roušalová Blanka (nar. 1961, soudkyně NS od 1996)
JUDr. Bc. Říha Jiří, Ph.D. (nar. 1977, soudce NS od 2017)
JUDr. Šabata Petr (nar. 1957, soudce NS od 2007)
JUDr. Šámalová Milada (nar. 1958, soudkyně NS od 2003)
JUDr. Šilhavecký Pavel (nar. 1953, soudce NS od 2013)
JUDr. Škvain Petr, Ph.D. (nar. 1978, soudce NS od 2019)
JUDr. Veselý Vladimír (nar. 1961, soudce NS od 2003)

Soudci stážisté:
JUDr. Bohuslav Horký (stáž probíhá od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021)
JUDr. Roman Vicherek, Ph.D. (stáž probíhá od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021)