JUDr. Roman Fiala - místopředseda Nejvyššího soudu

Místopředsedou Nejvyššího soudu byl prezidentem ČR jmenován od 1. ledna 2011.
Od roku 1987 pracoval na Městském soudu v Brně a v roce 1989 se stal jeho soudcem. V roce 1993 nastoupil jako soudce na Krajský soud v Brně a v letech 2001–2002 byl jeho místopředsedou. Od roku 2002 do současnosti je soudcem Nejvyššího soudu v Brně. V roce 2003 byl jmenován předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. V roce 2003 byl v rámci Nejvyššího soudu jmenován soudcem Zvláštního senátu pro řízení v kompetenčních sporech.

Přednáší pro soudce a notáře. Externě vyučuje na Právnických fakultách Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzitě v Brně.

Je členem redakční rady časopisu Soudní judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva a členem redakční rady časopisu Ad Notam.

Je členem Vědecké rady Univerzity Karlovy a Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je předsedou komise pro rekodifikaci českého civilního procesu. Je Právníkem roku 2015 v oboru občanské právo. Je bez politické příslušnosti.

Publikační činnost:

- Přehled judikatury ve věcech dědických. ASPI, a.s., Praha 2006
- Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. C.H.Beck, Praha 2008, člen autorského kolektivu
- Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. C.H.Beck, Praha 2009, člen autorského kolektivu
- Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. C.H.Beck, Praha 2009, člen autorského kolektivu
- Notářský řád a řízení o dědictví. Komentář. 4. vydání. C.H.Beck, Praha 2010, člen autorského kolektivu
- Občanský zákoník IV, Dědické právo, 1. vydání, C.H.Beck, Praha 2015, vedoucí autorského kolektivu
- Povaha změny, Vyšehrad, Praha 2015, člen autorského kolektivu
- Na rozhraní, Vyšehrad, Praha 2016, člen autorského kolektivu