10 otázek pro ... Lubomíra Ptáčka

10 otázek pro ... Lubomíra Ptáčka

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. soudce Nejvyššího soudu, specializuje se na oblast tzv. sociálních práv jako je právo rodinné, dědické, svéprávnosti a pracovní. Je prezidentem Evropské asociace pracovněprávních soudců a jedním ze dvou styčných soudců Haagské sítě soudců. V roce 2019 získal titul právník roku v oboru rodinné právo.

1. Co máte na své práci nejraději?
Doufám, že ne jen iluzorní přesvědčení, že soudní rozhodnutí pomohlo účastníkům najít cestu z problémů, které se mnohdy zdají být neřešitelné.


2. Největší pracovní úspěch?
Vnitřně, že mohu spolupracovat s vynikajícími kolegy u Nejvyššího soudu, navenek bezpochyby udělení právníka roku 2019 v oblasti rodinného práva.

3. Jak často Vás ve vašem oboru něco překvapí?
Myslím, že stejně jako v advokacii, tak i soudnictví jsou profesionálové stále překvapování kreativitou účastníků a jejich údivem, jak moc se jejich představy rozchází s fungováním právního státu.

4. Kdo nebo co nejvíce ovlivnilo Váš profesní život?
Kolegové ze soudního oddělení č. 21 u Nejvyššího soudu, zejména Ljubomír Drápal, Mojmír Putna, Zdeněk Novotný, Roman Fiala a Jiří Doležílek. Profesionalita, lidskost, noblesa.

5. Knížka, kterou jste četl naposled?
Vzkříšení od L. N. Tolstého. Vlastně ještě pořád čtu.

6. Ideální dovolená?
V přírodě, pokud možno s minimálním počtem lidí.

7. Který předmět byl na studiích Vašim nejoblíbenějším a proč? A který jste naopak neměl rád vůbec?
Nejraději jsem měl římské právo pro jeho promyšlenost a přímočarost, ale jistě i proto, že nadále zůstává pramenem, ze kterého se každé slušné soukromé právo napájí. Bezpochyby k jeho oblíbenosti nejen u mě přispělo i to, že je vyučovali prof. Kincl a prof. Skřejpek. Na druhé straně obtížně hledám obor práva, který bych měl vyloženě nerad. Jednak nemá smysl si práci, která nás živí, ošklivit a jednak bych se místo trefného náhledu mohl obvinit z neznalosti nebo nepochopení daného oboru.

8. Co byste vzkázal mladým lidem, kteří uvažují o právnické profesi?
Že je to jistě praktické vzdělání, která dá člověku jasné povědomí o tom, co si k sobě lidé mohou dovolit a také, že je to velká odpovědnost, neboť každý z profesionálů se svým dílem podílí na posilování nebo oslabování právního státu. A pokud by uvažoval o soudnictví, pak že je to práce vznešená, ale také silně osamělá.

9. Proč jste se rozhodl stát právníkem?
V tomto ohledu nemám žádnou rodinnou anamnézu, ale pokud mi paměť sahá, vždy jsem se uvažoval jen o kariéře soudce a měl jsem tolik štěstí, že se mi toto předsevzetí splnilo.

10. Čím byste byl, kdybyste nebyl právníkem?
Čímkoliv, co by mi umožnovalo zůstat slušným člověkem.


Rozhovor naleznete zde:
https://www.epravo.cz/top/clanky/10-otazek-pro-lubomira-ptacka-112277.html

15. 2. 2021