Jak řešit vzrůstající nápad na nejvyšších soudech? Šámal a spol. připravují konferenci

Především příprava společné mezinárodní konference „Úloha Nejvyšších soudů v měnící se době“, která bude připomínat roli nejvyšších soudů ve stoleté historii po vzniku samostatné československé republiky v roce 1918, byla hlavním tématem dnešní pracovní návštěvy předsedkyně Nejvyššího soudu Slovenské republiky JUDr. Daniely Švecové u Nejvyššího soudu v Brně.

Plánovaná mezinárodní konference se uskuteční ve dnech 5. až 7. listopadu 2018 v Brně i Bratislavě a vedle historického pohledu na vymezení, pravomoci a význam nejvyšší soudní instance v systému obecného soudnictví obou států ukáže na aktuální výzvy, kterým tyto instituce ve středoevropském prostoru čelí a na možná řešení vzrůstajícího nápadu jimi vyřizovaných věcí.

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. a JUDr. Daniela Švecová se spolu setkávají při společných akcích předsedů Nejvyšších soudů Evropy poměrně často. I přesto, v zájmu udržování nadstandardních vztahů obou nejvyšších soudů, které k sobě vzhledem k historickému vývoji mají stále nejblíže, udržují tradici bilaterálních setkání. Soudci
Nejvyššího soudu Slovenské republiky mají i 25 let po rozdělení společného státu s českými soudci mnoho společných témat.

Proto se každoročně setkávají rovněž civilní i trestní soudci obou soudů, informují se o vývoji judikatury ve svých zemích, navzájem hledají inspiraci pro řešení mnohých právních otázek. JUDr. Daniela Švecová z toho důvodu dnes také využila pozvání zúčastnit se setkání se soudci
Nejvyššího soudu nad nejnovějším vývojem určování výše náhrady za nemajetkovou újmu.

Článek naleznete zde:
http://www.ceska-justice.cz/2018/01/jak-resit-vzrustajici-napad-na-nejvyssich-soudech-samal-a-spol-pripravuji-konferenci/

10. 1. 2018