Soudce Robert Fremr byl zvolen prvním místopředsedou Mezinárodního trestního soudu

Český soudce Robert Fremr byl dnes zvolen prvním místopředsedou Mezinárodního trestního soudu. Nové vedení bylo zvoleno na tři roky a skoční v roce 2021. Před svou zahraniční justiční misí Fremr naposledy působil na Nejvyšším soudu ČR, odešel v roce 2013.

Předsedou Mezinárodního trestního soudu byl v neděli 11. března zvolen nigerijský soudce Chile Eboe-Osuji a druhým místopředsedou Marc Perrin de Brichambautz Francie. Nový předseda v oficiálním proglášení uvedl, že je rád, že se může ve vedení ICC spolehnout na zkušené soudce, se kterými dříve úzce spolupracoval.

Robert Fremr se narodil 8. 11. 1957 v Praze. V roce 1980 absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze. Po studiích byl čekatelem Městského soudu v Praze, pak soudcem Obvodního soudu pro Prahu 4, posléze Městského soudu v Praze a také Vrchního soudu v Praze. Soudcem
Nejvyššího soudu v Brně se stal roku 2004. V letech 2006 až 2012 byl dvakrát dočasně přidělen k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro Rwandu, kde soudil těžké případy genocidy. Jeho mandát u Mezinárodního trestního soudu v Haagu by měl skončit v roce 2021.

ICC vznikl roku 2002 jako stálý soudní dvůr, který má stíhat osoby zodpovědné za zločin genocidy, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a od roku 2010 definovaný zločin agrese. Sídlo má v nizozemském Haagu, stejně jako Mezinárodní soudní dvůr.

Článek naleznete zde:
http://www.ceska-justice.cz/2018/03/soudce-robert-fremr-zvolen-prvnim-mistopredsedou-mezinarodniho-trestniho-soudu/

12. 3. 2018Prof. JUDr. Pavel Šámal ,Ph.D. spolu s JUDr. Ivanou Hrdličkovou, předsedkyní Zvláštního tribunálu pro
Libanon a JUDr. Robertem Fremrem, českým soudcem a prvním místopředsedou Mezinárodního

trestního soudu