Odpověď na žádost advokáta o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 13/2016

Pod sp. zn. Zin 13/2016 eviduje Nejvyšší soud žádost o zaslání kopie rozhodnutí ve věci 5 Tdo 1449/2014. Nejvyšší soud této žádosti vyhověl a ve lhůtě, stanovené zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žadateli - advokátovi - zaslal anonymizovanou verzi požadovaného rozhodnutí.
Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.