Odpověď na žádost advokáta o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 98/2015

K žádosti o poskytnutí informace ze dne 4. prosince 2015, kterou Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 98/2015, zaslal Nejvyšší soud k jednotlivým otázkám žadatele, advokáta, následující odpovědi:
1) Vaše žádost o zařazení do seznamu advokátů, kteří souhlasí s výkonem obhajoby jako ustanovení obhájci, byla Nejvyššímu soudu doručena prostřednictvím datové schránky dne 19. ledna 2015 a byla podacím oddělením Nejvyššího soudu postoupena tentýž den na trestní kolegium Nejvyššího soudu. Dne 20. ledna 2015 byla žádost předložena tehdejšímu předsedovi trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Stanislavu Rizmanovi. Na základě písemného pokynu předsedy trestního kolegia byla žádost zaevidována a Vaše jméno bylo bez odkladu zapsáno do seznamu, který je veden na trestním kolegiu pod sp. zn. Ts 15/2015. Současně Vám také bylo 21. ledna 2015 odesláno prostřednictvím datové schránky vyrozumění o zapsání do uvedeného seznamu.
2) V seznamu advokátů, kteří souhlasí s výkonem obhajoby jako ustanovení obhájci, jsou jednotliví advokáti u trestního kolegia Nejvyššího soudu vedeni s těmito údaji: titul, jméno, příjmení, evidenční číslo, PSČ, adresa (místo výkonu), telefon (telefon, fax, mobilní telefon) a datum doručení žádosti Nejvyššímu soudu.
3) Ke dni 15. prosince 2015 bylo v seznamu advokátů na trestním kolegiu Nejvyššího soudu vedeno celkem 58 aktivních advokátů.
4) První dvě písmena příjmení advokáta, který byl naposled ustanoven před půlnocí dne podání Vaší žádosti (19. ledna 2015) Nejvyšším soudem jako obhájce, byla „Kl“. Tento advokát byl ustanoven 3. prosince 2014. Další advokát ze seznamu, tentokrát se jménem, které začíná písmeny „Kr“, byl ustanoven 19. února 2015.
5) První dvě písmena příjmení advokáta, který byl ustanoven Nejvyšším soudem jako obhájce před půlnocí 4. prosince 2015 jako poslední před doručením Vaší žádosti o poskytnutí informace, vedené pod sp. zn. Zin 98/2015, jsou „Ma“. K jeho ustanovení došlo 25. listopadu 2015.

Nejvyšší soud dále informoval žadatele, že na základě jeho požadavku, který zaslal 4. prosince 2015 spolu s žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., změnilo trestní kolegium Nejvyššího soudu u jeho jména na výše uvedeném seznamu advokátů telefonní kontakt na aktuální telefonní číslo, jež Nejvyššímu soudu zaslal.

Poučení: Pokud s rozsahem anebo formou poskytnuté informace žadatel nesouhlasí, může podle §16a zákona č. 106/1999 Sb. podat do 30 dnů stížnost k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.