Odpověď na žádost advokátky o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 102/2015

Advokátka z Ostravy zaslala na Nejvyšší soud žádost o poskytnutí informace, zda povinný subjekt kontroluje docházku soudců a ostatních zaměstnanců elektronickým systémem. Pokud ano, dotazovala se na přítomnost jedné ze soudkyň v konkrétním dni na pracovišti. Nejvyšší soud odpověděl následovně:
K otázce číslo 1:
Nejvyšší soud nepoužívá k evidenci a kontrole docházky soudců, jejich asistentů a dalších zaměstnanců žádný elektronický čipový systém /např. elektronické turnikety u vchodu do budovy/, jak je to běžné u některých jiných zaměstnavatelů. Je tomu tak mimo jiné proto, že zaměstnanci Nejvyššího soudu pracují nejen v hlavní budově, ale také na detašovaných pracovištích, kde není instalace takového zařízení možná a pracují rovněž z domova.
Podobně jako Nejvyšší soud nepoužívají obdobné zařízení pro evidenci docházky například ani Ústavní soud ani Nejvyšší státní zastupitelství.
K otázce číslo 2:
Odpověď na tuto otázku jste v žádosti o poskytnutí informace ze dne 18. prosince 2015 sama podmínila kladnou odpovědí ze strany Nejvyššího soudu na otázku číslo 1. Přesto Vás mohu informovat, že: I když JUDr. XY čerpala řádnou dovolenou, v uvedený den pobývala a pracovala na svém pracovišti v sídle Nejvyššího soudu, v Brně, v Burešově ulici č. 20, celé dopoledne.

Poučení: Pokud s rozsahem anebo formou poskytnuté informace nesouhlasíte, můžete podle §16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.