Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 67/2015

Fyzická osoba se dotazovala na výčet všech aktuálních soudních řízení, ve kterých figurují u jednotlivých soudů v České republice osoby, konkrétně uvedené v dané žádosti. U Nejvyššího soudu zmíněné osoby aktuálně nefigurují v žádném řízení. Nejvyšší soud však zároveň odpověděl, že nemůže nahlížet do informačních systémů všech soudů v České republice a lustrovat konkrétní osoby i v nich.
Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.