Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 68/2015

Fyzická osoba požadovala po Nejvyššímu soudu informace o přidělení spisové značky případu, kde by měla v budoucnu figurovat jako účastník řízení. Odvolávala se přitom na zákon 106/1999 Sb. Nejvyšší soud tazatele informoval o tom, že spisová značka v tomto případě ještě nebyla přidělena.
Zároveň Nejvyšší soud upozornil, že sdělování spisových značek účastníkům řízení je standardní službou jeho Oddělení pro styk s veřejností. Není tedy potřeba žádat o informaci na základě zákona 106/1999 Sb., stačí si pro takovou informaci zavolat na telefonní linku 541 593 413. Provozní doba telefonní linky informační kanceláře je každý všední den od 7:30 do 16:00 hodin.
Mgr. Petr Tomíček
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb