Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 73/2015

Žadatelka nejprve Nejvyššímu soudu zaslala ve své žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. souhrn desítek parcelních čísel z katastru nemovitostí a dotazovala se na to, zda uvedené parcely figurují v některém z restitučních sporů, o kterých rozhodoval či rozhoduje Nejvyšší soud. Nejvyšší soud obratem žadatelku vyzval k upřesnění žádosti, respektive k uvedení konkrétních jmen účastníků případného řízení. A to s odkazem na skutečnost, že v informačním systému ISNS, který eviduje jednotlivé případy Nejvyššího soudu, není možné hledat pomocí tzv. fulltextového vyhledávání. - Nelze tedy do systému přímo zadat hesla, v tomto případě parcelní čísla.
Žadatelka o poskytnutí informace si nebyla jista konkrétními osobami, které by mohly být účastníky daných restitučních sporů, výzvu o doplnění žádosti však doplnila tvrzením, že se jedná o bývalé majetky brněnského občana P. K. Z tohoto údaje Nejvyšší soud odvodil, že pokud by byl některý z pozemků vyjmenovaných v žádosti o informace součástí restitučního sporu, mohl by figurovat mezi již uzavřenými případy v následujících spisech:
28 Cdo 4621/2007, 28 Cdo 4622/2007, 28 Cdo 4668/2007, 28 Cdo 4734/2007, 28 Cdo 5048/2007, 28 Cdo 5049/2007, 28 Cdo 5050/2007, 28 Cdo 5159/2007, 28 Cdo 1573/2008, 28 Cdo 2567/2010, 28 Cdo 4062/2010, 28 Cdo 189/2011, 28 Cdo 1459/2011, 28 Cdo 1596/2011, 28 Cdo 2312/2011, 28 Cdo 2524/2011, 28 Cdo 2685/2011, 28 Cdo 2696/2011, 28 Cdo 3211/2011, 28 Cdo 3287/2011, 28 Cdo 2766/2012, 28 Cdo 749/2013, 28 Cdo 785/2013, 28 Cdo 1169/2013, 28 Cdo 1990/2013, 28 Cdo 2320/2013, 28 Cdo 2922/2013, 28 Cdo 3779/2013 a 28 Cdo 2069/2014.
Všechny výše uvedené spisy jsou v anonymizované podobě dostupné pomocí vyhledávací tabulky na domovské stránce Nejvyššího soudu www.nsoud.cz. Nejvyšší soud tedy v případě uvedených spisů odkázal žadatelku podle §6 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb. na již zveřejněnou informaci.
Nejvyšší soud dále eviduje dědice brněnského občana P. K. jako účastníky řízení také pod následujícími spisovými značkami, kde ještě nebylo rozhodnuto, proto o nich nemůže blíže informovat. Pro potřeby žadatelky však alespoň ke každé aktuální spisové značce Nejvyššího soudu vypsal v závorce rovněž spisovou značku, pod kterou je evidována daná věc u Krajského soudu v Brně:
28 Cdo 3435/2014 (20 Co 459/2011), 28 Cdo 3436/2014 (20 Co 190/2013), 28 Cdo 2438/2015 (18 Co 105/2014), 28 Cdo 3351/2015 (18 Co 90/2014), 28 Cdo 3559/2015 (18 Co 20/2014) a 28 Cdo 3887/2015 (44 Co 374/2014).


Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona 106/1999 Sb.