Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 74/2015

K žádosti o poskytnutí informace, týkající se místa zveřejnění konkrétního rozhodnutí, Nejvyšší soud tazateli odpověděl, že požadované rozhodnutí je vedeno pod sp. zn. 7 Tdo 292/2015 a je v anonymizované podobě veřejně k dispozici prostřednictvím vyhledávací tabulky na domovské webové stránce Nejvyššího soudu www.nsoud.cz
Zároveň tazatele Nejvyšší soud upozornil, že informace o spisech podává běžně prostřednictvím svého informačního oddělení, každý všední den od 7.30 do 16.00 hodin na telefonní lince 541 593 413. O podobný typ informací není tedy potřeba žádat prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu, pověřený poskytováním informací podle zákona 106/1999 Sb.