Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn. Zin 76/2015

Žadatel se obrátil na Nejvyšší soud s prosbou, aby tato instituce vyplnila jím předložený dotazník s otázkami z oblasti investičního rozhodování orgánů státní správy a samosprávy, včetně státem zřízených institucí. Dotazník žadatel zaslal jako materiál, který dále využije do své studentské práce. Nejvyšší soud do dotazníku mj. vyplnil odpovědi na otázky, které se týkaly objemu použitých investičních prostředků v letech 2009 až 2014. V odpovědi konkrétně uvedl, že v roce 2009 investoval v kapitole "Obnovovací a modernizační investice" 1.728,43 tis. Kč, v roce 2010 9.325,92 tis. Kč, v roce 2011 4.756,35 tis. Kč, v roce 2012 3.384,98 tis. Kč, v roce 2013 2.459,639 tis. Kč a v roce 2014 6.118,931 tis. Kč. Kromě této kapitoly investoval Nejvyšší soud v roce 2010 672,6 tis. Kč v kapitole "Ostatní investice", v roce 2012 862 tis. Kč v kapitole "Ostatní investice" a 769 tis. Kč v kapitole "Nové rozvojové investice". V roce 2013 pak do "Nových rozvojových investic" vložil 543,073 tis. Kč. Kromě vyplněného dotazníku zaslal Nejvyšší soud žadateli také odkazy na různé příručky, instrukce a zprávy, kterými se řídí a které mohou údaje z vyplněného dotazníku ještě lépe osvětlit.
Mgr. Petr Tomíček, tiskový mluvčí NS
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.