Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn. Zin 80/2015

Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 80/2015 žádost o poskytnutí anonymizované verze spisu, která se týká konečného rozhodnutí v trestní věci odsouzeného A. P. a skutků, jichž se dopustil dne 27. února 2001 v Plzni, kde způsobil pod vlivem alkoholu tragickou dopravní nehodu.
V příloze k odpovědi tazatel anonymizovanou verzi spisu 11 Tdo 963/2004 obdržel. A protože v uvedeném spisu byl také odkaz na předešlý spis 3 Tdo 407/2003, týkající se téhož skutku, navrhl Nejvyšší soud tazateli dvě možnosti, jak získat i tento spis. Především upozornil na možnost nalézt anonymizovanou verzi spisu 3 Tdo 407/2003 pomocí vyhledávací tabulky na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz , čímž odkázal podle §6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. na již zveřejněnou informaci. V případě potřeby soud uvedl také možnost, že i anonymizovanou verzi spisu 3 Tdo 407/2003 tazateli v listinné podobě odešle.

Mgr. Petr Tomíček
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.