Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn. Zin 83/2015

Nejvyšší soud obdržel 6. listopadu 2015 žádost o informaci, která se týkala pracovního zařazení jednoho z asistentů soudců, rozsahu jeho pracovního úvazku v konkrétním období a také, jak se tento úvazek změnil poté, co byl uvedený asistent uvolněn pro práci ve veřejné funkci. V odpovědi, kterou Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 83/2015, povinný subjekt mj. uvedl:
Pan JUDr. XY byl v pracovním poměru u Nejvyššího soudu od 1. července 2000 jako asistent soudce/soudkyně. Dne 4. 5. 2011 požádal o uvolnění k výkonu veřejné funkce a od 1. 6. 2011 proto následně vykonával funkci asistenta pouze na poloviční pracovní úvazek. To konkrétně znamená pracovní dobu 4 hodiny denně. Práci může asistent vykonávat také z domova, což tato funkce umožňuje. Od 1. 7. 2015 již práci asistenta pan JUDr. XY nevykonává ani na zkrácený úvazek. Je od tohoto data evidován stále jako zaměstnanec Nejvyššího soudu, avšak plně uvolněný pro práci ve veřejné funkci, od Nejvyššího soudu již nepobírá žádný plat.

Poučení: Proti poskytnuté informaci je možné podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který tuto informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.