Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn.: Zin 84/2015

Nejvyšší soud jako odpověď na žádost o informace, zaslanou 12. listopadu 2015 a evidovanou pod sp. zn. Zin 84/2015, zasílal žadateli elektronickou poštou dvě textové přílohy. Předmětem podání byla žádost o zaslání oficiálních připomínek Nejvyššího soudu k novele insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. Odeslané dokumenty obsahovaly jednak oficiální vyjádření Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu k novele zákona č. 182/2006 Sb. a také připomínky Trestního kolegia Nejvyššího soudu. Šlo o autentické soubory bez jakýchkoli úprav a krácení, které odeslal Nejvyšší soud na Ministerstvo spravedlnosti ČR v červnu 2015 jako součást standardního připomínkového řízení. Vzhledem k celkovému rozsahu těchto dokumentů Nejvyšší soud v souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. nevkládá uvedené dokumenty na toto veřejně dostupné místo, zároveň se však nebrání je poskytnout komukoli dalšímu, kdo o takové informace požádá.
Poučení: proti poskytnuté informace je možné podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.