Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ke stavu řízení vedenou pod Zin 57/2015

Datum: 08/10/2015

Požadované rozhodnutí je vedené Nejvyšším soudem pod sp. zn. 23 Cdo 2363/2014 a žadateli bylo odesláno.
Dovolání napadlo na Nejvyšší soud dne 9. června 2014. Rozhodnutí bylo vydáno dne 27. srpna 2014, tedy asi za 2,5 měsíce poté, co byl spis Nejvyššímu soudu postoupen.
Uvedenou délku řízení nepovažuje Nejvyšší soud za nepřiměřeně dlouhou.

Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.