Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace o výsledném rozhodnutí, vedenou pod Zin 63/2015

Datum: 08/25/2015

Poté, co Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání o dovolání ve věci žalobkyně N. H., odchází procesní spis v těchto dnech z Nejvyššího soudu na soud prvního stupně, Obvodní soud pro Prahu 7, který rozhodnutí doručí, pravděpodobně do datové schránky, a to v co možná nejkratším termínu.
Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.