Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 15/2016

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 28. ledna 2016, kterou Nejvyšší soud obdržel tentýž den a která je vedena pod sp. zn. Zin 15/2016, obsahovala požadavek na sdělení čísla jednacího Nejvyššího soudu ve věci obviněného Ing. M. V. , roč. 1969, proti rozhodnutí okresního soudu v Teplicích sp. zn. 7 T 66/2012.
Nejvyšší soud ke dni 4.února 2016 však neevidoval žádné dovolání ve věci Ing. Milana Vondráčka, roč. 1969, kde by figuroval Okresní soud v Teplicích.V informačním systému Nejvyššího soudu lze nalézt pouze dovolání Ing. M. V., roč. 1969, ze dne 1. prosince 2015, kde však jako soud I. stupně vystupuje Krajský soud v Ústí nad Labem sp. zn. 50 T/2014. V tomto případě je spisová značka Nejvyššího soudu 3 Tdo 1506/2015.

Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu