Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 16/2016

Na základě žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 1. února 2016, kterou Nejvyšší soud obdržel tentýž den a která je vedena pod sp. zn. Zin 16/2016, odeslal povinný subjekt žadateli požadovaná anonymizovaná rozhodnutí ve věcech sp. zn. 20 Cdo 1601/98-129, sp. zn. 30 Cdo 1569/2006-163, sp. zn. 28 Cdo 2611/2010 a sp. zn. 28 Cdo 2837/2010-308.
Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu