Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 92/2015

Žadatel o poskytnutí informace, v žádosti vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. Zin 92/2015, požadoval nahlédnutí do evidence docházky bývalého asistenta soudce Nejvyššího soudu, JUDr. XY. Žadatel to zdůvodňoval tím, že jako volený zastupitel chce porovnat docházku jmenovaného asistenta v době, kdy pracoval tento asistent na Nejvyšším soudu na poloviční úvazek a další práci na zkrácený úvazek vykonával pro radnici.
Nejvyšší soud v odpovědi uvedl:
K vyřízení Vaší žádosti o poskytnutí informace sp. zn. Zin 92/2015 není potřeba, abyste se dostavil do budovy Nejvyššího soudu v Brně, v Burešově ul. č. 20 a osobně nahlížel do elektronické databáze personálního oddělení, jak navrhujete. Požadované informace Vám Nejvyšší soud poskytne standardním způsobem.
Nejvyšší soud nepoužívá k evidenci a kontrole docházky soudců, jejich asistentů a dalších zaměstnanců žádný elektronický čipový systém /např. elektronické turnikety u vchodu do budovy/, jak je to běžné u některých jiných zaměstnavatelů. Je tomu tak mimo jiné proto, že zaměstnanci Nejvyššího soudu pracují nejen v hlavní budově, ale také na detašovaných pracovištích, kde není instalace takového zařízení možná a pracují také z domova.
Jako nejpřehlednější kompletní výpisy docházky, které jsou pro celé Vámi požadované období k dispozici, Vám zasíláme absenční karty zaměstnance, v tomto případě JUDr. XY, za období od 1. ledna 2011 do 30. června 2015. Tyto absenční karty přikládáme v příloze.
Dny, kdy JUDr. XY vykonával práci pro svého zaměstnavatele, tj. Nejvyšší soud, v rámci svého úvazku, jsou v absenčních kartách označeny symbolem lomítka „/“. Rozsah pracovního úvazku JUDr. XY v předmětném období je Vám znám již z dřívější odpovědi Nejvyššího soudu na Vaši žádost o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn. Zin 83/2015.

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti o poskytnutí informace nesouhlasíte, můžete do 30 dnů podat podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. stížnost k povinnému subjektu, který tuto informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.