Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 96/2015

V žádosti o poskytnutí informace, kterou Nejvyšší soud vede pod sp. zn. Zin 96/2015, požadoval advokát XY zaslat rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. září 2015 ve věci sp. zn. 26 Cdo 1455/2015. Nejvyšší soud žádosti vyhověl, avšak nejprve si ověřil, zda již bylo výše uvedené rozhodnutí doručeno účastníkům řízení. Anonymizovanou verzi rozhodnutí ve věci 26 Cdo 1455/2015 poté Nejvyšší soud zaslal žadateli do jeho datové schránky.
Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.