Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 97/2015

Jako odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ze dne 7. prosince 2015, kterou Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 97/2015, sdělil povinný subjekt následující:
Nejvyšší soud nikdy neuzavřel žádnou smlouvu o spolupráci se společnostmi Anopress IT, a.s. (IČ 26694484) ani Bisnode ČR, a.s. (IČ 63078201). Uzavřel však se společností Newton Media, a.s. dne 18. srpna 2006 Smlouvu o používání software a dne 11. srpna 2014 Smlouvu o poskytování a využívání informací. Druhou jmenovanou Smlouvu o poskytování a využívání informací však Nejvyšší soud dne 25. srpna 2015 vypověděl. Důvodem k výpovědi byly finanční úspory, neboť monitoring tisku, který na základě této smlouvy společnost Newton Media, a.s. Nejvyššímu soudu dodávala, získává nyní Nejvyšší soud zdarma od Ministerstva spravedlnosti.

Aby Nejvyšší soud plně vyhověl žádosti, zaslal jako přílohy k odpovědi kopie zmíněných smluv, dále kopii výpovědi Smlouvy o poskytování a využívání informací a k tomu také tři kopie objednávek měsíčního monitoringu tisku z období červen-srpen 2014, kdy Nejvyšší soud před samotným uzavřením Smlouvy o poskytování a využívání informací nejprve tři měsíce testoval, zda mu bude konkrétní monitoring, dodávaný společností Newton Media, vyhovovat.

Poučení: Pokud s rozsahem anebo formou poskytnuté informace žadatel nesouhlasí, může podle §16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.


Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.