Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 sb., vedenou pod sp. zn. Zin 94/2015

V žádosti o poskytnutí informace, kterou Nejvyšší soud vede pod sp. zn. Zin 94/2015, požadovala fyzická osoba zaslat rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2015 ve věci sp. zn. 28 Cdo 1872/2015. Nejvyšší soud žádosti vyhověl, avšak nejprve si ověřil, zda již bylo výše uvedené rozhodnutí doručeno účastníkům řízení. Anonymizovanou verzi rozhodnutí ve věci 28 Cdo 1872/2015 poté Nejvyšší soud zaslal žadateli jako pdf dokument na jeho emailovou adresu.
Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.