Odpověď na žádost advokáta o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 22/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 15. února 2016 žádost advokáta o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 22/2016. Dotazuje se v ní na jakákoli soudní řízení, která v minulosti vedl anebo aktuálně právě vede Nejvyšší soud ve věci společnosti MIXTREND EUROPE s.r.o., IČ 27910750. Tuto žádost zdůvodnil žadatel vypracováním právního auditu pro svého klienta.
V odpovědi Nejvyšší soud sdělil, že neeviduje a v minulosti ani neevidoval ve své informační databázi /informační systém ISNS/ žádnou věc, v níž by výše uvedená společnost figurovala.

Poučení: Pokud s rozsahem anebo formou poskytnuté informace žadatel nesouhlasí, může podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.