Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ze spisové agendy Nejvyššího soudu, vedenou pod Zin 62/2015

Datum: 08/25/2015

V odpovědi na žádost Zin 62/2015, ve které se pisatelka s odvoláním na zákon o poskytování informací 106/1999 sb. dotazovala na skutečnost, zda Nejvyšší soud eviduje nebo v minulosti evidoval její osobu jako účastnici některého ze svých řízení, odpověděl Nejvyšší soud takto:
"Z informačního systému Nejvyššího soudu vyplývá, že nejste účastníkem žádného dovolacího řízení před Nejvyšším soudem, a to ani v trestní, ani v občanskoprávní agendě Nejvyššího soudu".

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.