Odpověď na žádost fyzické osoby o sdělení informace týkající se dovolání k Nejvyššímu soudu vedenou pod Zin 55/2015

Datum: 08/10/2015

Nejvyšší soud k žádosti o poskytnutí informace podle z. č. 106/99 Sb. sdělil, že z informačního systému Nejvyššího soudu není patrné, že by dovolání ve věci nároku na zaplacení odměny za služební pohotovost soudců na Nejvyšší soud napadlo.
Protože Nejvyššímu soudu dovolání předkládá vždy soud 1. stupně, je možné, že po jeho podání k prvoinstančnímu soudu uplyne lhůta 2 – 3 měsíců, než budou ze strany tohoto soudu splněny všechny procesní náležitosti tak, aby mohlo být předloženo Nejvyššímu soudu.

Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.