Odpověď na žádost o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn. Zin 78/2015

V žádosti, kterou Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 78/2015, se advokátní kancelář dotazovala, zda u Nejvyššího soudu aktuálně probíhá jakékoliv řízení, kde by figuroval jako jeden z účastníků její konkrétní zahraniční klient. V případě, že takové řízení skutečně existuje, pak advokátní kancelář rovněž žádala sdělit jména dalších účastníků řízení. Nejvyšší soud skutečně vyhledal konkrétní řízení „O určení vlastnictví k obchodnímu podílu“, kde zmiňovaný klient advokátní kanceláře vystupuje jako navrhovatel. V odpovědi soud rovněž uvedl jména a postavení dalších účastníků daného řízení.
Jméno téhož klienta figurovalo též ve věci už skončené „O návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku“. Také k ní soud poskytl požadované informace a odkázal advokátní kancelář na celý spis, který je možno v anonymizované verzi dohledat též ve veřejné databázi rozhodnutí Nejvyššího soudu pomocí vyhledávací tabulky na webových stránkách www.nsoud.cz . Pokud jej advokátní kancelář nemá sama z dřívější doby k dispozici v plné verzi.
Nad rámec poskytnuté informace Nejvyšší soud informoval o možnosti získávání podobných informací o aktuálním průběhu řízení či počtu projednávaných věcí „k osobě“ prostřednictvím informačního oddělení ve všední dny od 7:30 do 16:00 hod. na telefonní lince +420 541 593 413. Tyto informace získají tazatelé na uvedené lince Nejvyššího soudu obratem a není potřeba o ně žádat na základě informačního zákona č. 106/1999 Sb.

Poučení: Proti poskytnuté informaci je možné podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.