Odpověď na žádost o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn. Zin 82/2015

Advokátní kancelář oslovila Nejvyšší soud s žádostí o informace, přesněji o zaslání rozsudků soudů prvního stupně a odvolacího soudu elektronickou cestou, v konkrétní restituční kauze. Žádost zdůvodnila tím, že zmiňované dokumenty se aktuálně nacházejí u Nejvyššího soudu, který řeší dovolání v dané věci. Advokátní kancelář také žádost doplnila kopií plné mocí, opravňující k nahlédnutí do vyjmenovaných spisů. Nejvyšší soud informaci poskytl tak, že na e-mailovou adresu poskytnutou advokátní kanceláří zaslal ve formátu pdf. kopie požadovaných rozhodnutí.
Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.