Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 87/2015

V žádosti o poskytnutí informace, kterou obdržel Nejvyšší soud 18. listopadu 2015 a eviduje ji pod sp. zn. Zin 87/2015, žádal pisatel seznamy spisových značek a v některých případech také kopie závěrečných rozhodnutí ve věcech soudních sporů, které vedou různé organizace a sdružení, zastupující autory nebo umělce pro ochranou jejich autorských práv. Nejvyšší soud poskytl následující seznam:
1) INTERGRAM – Nejvyšší soud v roce 2015 neeviduje žádný civilní spor (dovolání) ve věci, kde by byla účastníkem řízení tato společnost.
2) OSA – Nevyřízeny jsou věci sp. zn. 30 Cdo 5418/2014, 30 Cdo 1729/2015, 30 Cdo 3093/2013.
Dne 18. března 2015 bylo rozhodnuto ve věci 30 Cdo 5418/2014, dne 27. května 2015 bylo rozhodnuto ve věci 30 Cdo 1729/2015 a dne 14. října 2015 Nejvyšší soud rozhodl ve věci 30 Cdo 3093/2013.
Podle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím Nejvyšší v případě sp. zn. 30 Cdo 5418/2014 a 30 Cdo 1729/2015 odkazuje na již zveřejněnou informaci, tedy, že anonymizované verze spisů lze nalézt na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz . Spis k věci 30 Cdo 3093/2013 se na uvedených stránkách objeví v anonymizované verzi přibližně v polovině prosince 2015. Do doby, než s ním budou prokazatelně seznámeni všichni účastníci řízení, není možné jej poskytnout (ani v anonymizované verzi) dalším osobám.
3) DILIA – Nejvyšší soud rozhodl ve věci 30 Cdo 796/2015 dne 16. září 2015. I tento spis bude v anonymizované podobě vystaven na webových stránkách www.nsoud.cz, pravděpodobně už do konce měsíce listopadu. I zde platí, že do doby, než s ním budou prokazatelně seznámeni všichni účastníci řízení, není možné jej poskytnout (ani v anonymizované verzi) dalším osobám.
4) Ochranná asociace zvukařů – Nejvyšší soud v roce 2015 neeviduje žádný civilní spor ve věci, kde by byla účastníkem řízení tato asociace.
5) Ochranná asociace autorská – Nejvyšší soud eviduje a ještě nerozhodl ve věcech sp. zn.: 30 Cdo 2179/2013 a 30 Cdo 833/2015. Ve věci spisové značky 30 Cdo 5008/2014 bylo u Nejvyššího soudu již rozhodnuto 25. března 2015 a soud opět v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. odkazuje na veřejně dostupný anonymizovaný spis na stránkách www.nsoud.cz .
Výše uvedené údaje jsou platné k 23. listopadu 2015.
Poučení: Proti poskytnuté odpovědi je možné podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.