Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 100/2015

Nejvyšší soud obdržel dne 14. prosince 2015 žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 100/2015. Konkrétně v ní pisatelka požadovala profesní životopisy všech soudců Nejvyššího soudu, působících u povinného subjektu ke dni podání žádosti.
Profesní životopisy všech soudců odeslal Nejvyšší soud žadatelce ve stanovené lhůtě do 15ti dnů.

Soudci Nejvyššího soudu


Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.