Odpověď na žádost advokátní kanceláře o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 101/2015

V odpovědi na žádost o poskytnutí informace, kterou obdržel Nejvyšší soud dne 18. prosince 2015 z nejmenované advokátní kanceláře a eviduje ji pod sp. zn. Zin 101/2015, povinný subjekt uvedl:
Společnost Šafář a syn, spol. s.r.o., IČ 25700774, byla u Nejvyššího soudu účastníkem jediného řízení. Šlo konkrétně o řízení ve věci „O neplatnost usnesení valné hromady“, pod sp. zn. 29 Cdo 3387/2013, kde vystupovala jako vedlejší účastník řízení. Celý anonymizovaný spis k této věci je k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz v tabulce „Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu“. V žádném dalším řízení (ani aktuálně probíhajícím) k dnešnímu dni uvedená společnost již nefiguruje.
Poučení: Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti o poskytnutí informace nesouhlasíte, můžete do 30 dnů podat podle § 16a zákona č. 106/1999 sb. stížnost k povinnému subjektu, který tuto informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.